Списък на спечелилите конкурса за извънкласни дейности

Английски език – Инглиш Лангуидж Сентър ООД/English Language Center

Футбол – Артен ЕООД

Немски език – УН 73

Народни танци – спортен клуб 73

Модерни танци – Том и Джери

Балет с художествена гимнастика – Роберта Джурова (Роберта балет)

Класически балет – треньор Деяна Асенова

Шах –  треньор Александрина Николиева

Баскетбол – треньор Светла Гавазова

Таекуон-до – треньор Мирослав Трифонов

Джудо – треньор Валентина Станева

Карате – треньор Грегори Савов

Фехтовка – треньор Весела Шаламанова

Срок за потвърждаване от страна на класираните участници в конкурса и сключване на договор: 02.10.2017 г.

Процедура за провеждане на занятия по софтбол за 2017-2018 г.

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за провеждане на дейност по софтбол.

Срок за подаване на документи 27.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Процедури след 15.04.2016

Важно! ЗАПОВЕД РД 09 – 001 / 18.09.2017  относно спиране на процедурата за извънкласни дейности за 2017-2018 уч. година.


 

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за следните извънкласни дейности:

1. Немски език;
2. Английски език;
3. Карате;
4. Джудо;
5. „ТAEКУОН-ДО“;
6. Балет с художествена гимнастика;
7. Баскетбол;
8. Футбол;
9. Фехтовка;
10. Шах;
11. Народни танци;
12. Класически балет;
13. Модерни танци;

Срок за подаване на документи 05.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


Kонкурс за избор на ученически униформи


 

j0432665

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Заповед за утвърждаване вътрешните правила

Договори сключени след 15.04.2016 г.