Актуално за Covid 19

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ВОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Планът за действие в условията на COVID 19 ще се измени само в частта, в която носенето на маски/шлемове от учениците в  класните стаи е задължително. Носенето на маски/шлемове от учениците в класните стаи е само с препоръчителен характер.
Нека се пазим взаимно! Успешна учебна година!
Очаквайте скоро актуализация!
Иван Петков