Актуално за Covid 19

Уважаеми родители и ученици,
На основание заповед № РД 09-3596/20.10.2021 година на министъра на образованието и науката, в изпълнение на заповед № РД 01-856/19.10.2021 година на министъра на здравеопазването и във връзка с достигната заболеваемост в София-град над 750 на 100000 души -писмо на СРЗИ, вх.№ РУО1-35114/20.10.2021 г в РУО, София-град Ви информирамe, че ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАВАТ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА до отмяна на заповедта на министъра на здравеопазването!


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
Нека се пазим взаимно! Успешна учебна година!
Иван Петков