Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА I. ва  и II. ра ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

Учебници за 8. клас

 • Учебник по литература за 8. клас на изд. „Анубис“
 • Учебник по български език за 8. клас на изд. „Булвест 2000“
 • Учебник по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Работни листове по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Учебник по философия за 8. клас на изд. „Просвета“
 • Учебник по изобразително изкуство за 8. клас на изд. „Просвета“

Учебници за 9-12. клас

 1. Български език и литература
  • IX клас:
   • Български език -„Диоген“;
   • Литература – „Диоген“.
  • X клас:
   • Български език -„БГ учебник“;
   • Литература – „БГ учебник“.
  • XI клас
  • XII клас – „Анубис“
 2. Математика
  • IX клас– „Анубис“
  • X клас – „Анубис“
  • XI клас– „Анубис“
  • XI клас (профилирана подготовка) –„Веди“
  • XII клас – задължителна и профилирана подготовка „Анубис“
 1. Немски език – учебниците са закупени
 2. Руски език
  • IX „а“ и IX „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • X „а“ и X „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • XI клас – „Клет“
  • XII клас – „Клет“
 3. Френски език
  • IX клас– “Echo A1”
  • X клас – “Echo A2”
  • XI клас– “Echo B1 (1)”
  • XII клас – “Echo B1 (2)”
 4. Английски език – учебниците ще бъдат закупени заедно
 5. Информационни технологии
  • IX клас– „Домино“
  • X клас – „Домино“
  • XI клас– „Домино“
 6. История и цивилизации
  • IX „а“, IX“б“ и IX „г“ клас – „Даниела Убенова“, учебници за 8. клас – част 1 (общообразователна подготовка) и учебник 9. клас – част 2 (за ученици, изучаващи интензивно чужд език);
  • IX „в“ –
  • X „а“ и X „б“клас, издателство „Просвета“;
  • X “в”, Х „г“, Х“д“ клас, издателство  „Рива“
  • XI клас – „История за профилирана подготовка“, Модул 1, 2, 3, издателство „Просвета“
  • XII клас – История за XI клас, издателство „Просвета“
 1. География и икономика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
  • XI клас– „Булвест 2000“
  • XII клас – „Булвест 2000“
 2. Философия
  • IX клас– „Просвета“
  • X клас – „Просвета“
  • XI клас – профилирана подготовка – модул 1 (История на идеите), модул 3 (Култура на мисленето) и модул 4 (Социална психология) – изд. „Клет 
 3. Гражданско образование
  • XI клас – изд. „Клет“ („Булвест 2000“)
 4. Свят и личност
  • XII клас -„Просвета“
 5. Биология и здравно образование
  • IX клас –”За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – „Булвест“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“
 6. Физика и астрономия
  • IX клас – „Санпро“
  • X клас – „Санпро“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“, профилирана подготовка, Модул 2, издателство „Просвета“, Модул 3, издателство „Просвета“,
 7. Химия и опазване на околната среда
  • IX клас– “За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език”, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – “Клет – Анубис”
  • XI клас– Профилирана подготовка, Модул 1 “Педагог 6”
 8. Музика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
 9. Изобразително изкуство
  • IX клас – „Просвета“
  • X клас – „Просвета“