Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

Правила за отпускане на стипендии

2016-2017

2. срок

Заповед за отпускане на стипендии

Списък на учениците получаващи стипендия за успех

1.срок

Заповед за отпускане на стипендии

Заповед за еднократно отпуснати стипендии

Списък на учениците получаващи стипендия за успех

 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех