Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2017-2018

Правила за отпускане на стипендии за 2017-2018 учебна година

Предложения за стипендии за 2017-2018 учебна година


 

2016-2017

Правила за отпускане на стипендии

2. срок

Заповед за отпускане на стипендии

Списък на учениците получаващи стипендия за успех

1.срок

Заповед за отпускане на стипендии

Заповед за еднократно отпуснати стипендии

Списък на учениците получаващи стипендия за успех

 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех