Ваканции

Неучебни дни и ваканции през учебната 2021/2022г:

 • Есенна: 30.10 – 01.11.2021г. вкл.
 • Коледна: 24.12.2021г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • Междусрочна І-ХІI кл: 1.02.2022 г. вкл.
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 01.04 – 10.04.2022г. вкл.
 • Пролетна за ХІІ кл.: 07.04 – 10.04.2022г. вкл.

Начало на втория учебен срок на учебната година: 02.02.2022г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 • 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2022 г.  –   І–III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2022 г. – IV–VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2022 г. – V–VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2022 г. – VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

Неучебни дни:

 • 18.05.2022г. – ДЗИ  по български език и литература
 •  20.05.2022г. – Втори ДЗИ
 • 25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ за VII и X клас
  16.06.2022 г. – НВО по математика за VII и X клас