Лауреат на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Училищната общност поздравява Симеон Кръстев от 12.г клас за изключителния му успех – лауреат на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации, проведена на 8 април 2022 г.

Пожелаваме на всички наши възпитаници да превърнат този успех в традиция за училището.

Успехи на младите ни франкофони

На 25. март по случай световния месец на франкофонията се проведе ежегодното състезание към Френския институт в България „Предизвикателството да четем“ (« Défi lecture deuxième langue ») за профилираните гимназии с втори чужд език френски, на което за втора поредна година отборът ни начело с Александра Герговска, Елина Златанова, Теодора Ачева, Деница Хубавенска и Веселин Горанов от 11. „в“ клас извоюва почетното първо място. Целта на състезанието е участниците да отговорят на множество въпроси по предварително зададена книга на френски език за възможно най-кратко време. След старателна подготовка върху книгата « New York, 24 h chrono » нашият екип демонстрира бързина, способност за съвместна работа и безпогрешна памет, давайки правилен отговор на 99 от 100 въпроса.

По-рано през същия месец бе организиран и вторият етап на конкурса по превод на френска и испанска художествена литература „Иван Иванов“ към IV ЕГ във Варна. Наши ученици се включиха както в категорията „Проза“, така и в категорията „Поезия“ с преводите си на символистичното стихотворение „Тайна“ на Пиер Рьоверди.

 

През февруари месец се проведе и чуждоезиковият изпит по френски език DELF за ниво B2, който Кали Георгиева  от XII „в“ премина с високо отличие. След усилената подготовка в часовете по занимания по интереси още десет ученици от 11. и 12. клас следва да се явят на такъв изпит до края на учебната година.

 

И тази година наши ученици се представиха на държавната олимпиада по френски език, като премериха сили с представители на чуждоезикови гимназии от цялата страна, за които френският език е първи профилиращ предмет. Веселин Горанов от XI „в“ клас бе член и на българския отбор в Международната олимпиада по френски език, като заедно с ученици от 9. ФЕГ допринесе за класирането на страната ни в челната десетка наред с други европейски държави и дори бивши френски колонии.

 

В началото на учебната година младите ни франкофони взеха участие и в Многоезичното състезание, чиято цел е да поощри учениците от чуждоезиковите гимназии да съчетаят в писмената реч изучаваните от тях два чужди езика.

 

Тазгодишният световен месец на франкофонията с ентусиазъм бе ознаменуван и в класната стая. В часовете по профилирана подготовка учениците от XI и XII клас посветиха част от занятията си на важни проблеми от френските политически, икономически и обществени среди, сред които и значението на държавните френски символи, светския характер на Френската република и етническото, религиозното и половото равноправие. Същевременно представители на XI „в“ клас изготвиха помощни табла с френска граматика с цел обогатяването на кабинета по френски език.

Радваме се, толкова много наши ученици изявяват стремителен интерес към единствения език в световен мащаб, говорен официално в държави на пет континента. Сигурни сме, че предстоят още много успехи! Цялото училище оправя своите най-искрени и признателни поздравления към малката ни, но значима франкофонска училищна общност, ръководена от госпожа Галина Пейчева! БРАВО!

Масленица

Масленица

Шестокласниците на г-жа Светлана Станчева  изпратиха зимата и отбелязаха идването на пролетта чрез празника Масленица. В поредицата от часове по руски език изработиха сламено чучело, кукли от конци и красиви слънца. В последния ден се проведе викторина върху особеностите на празника и аналога му със Заговезни.  Имаше и състезателни игри-скачане с чували, канадска борба, дърпане на въже. За награда учениците се гощаваха с чай от самовар, ядоха традиционните за празника меденки, гевречета и приготвените от тях самите палачинки-символ на слънцето. Така в игрова и занимателна форма учениците се запознаха с традициите, културата и бита на руския народ и обогатиха своите знания по езика.

 

Снимки

Олимпиада по Физика – Национален кръг 2022

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

До експерименталния етап са допуснати учениците класирани на първите двайсет места (виж Актуализиран списък с резултати от теоретичен етап).

Той ще се проведе на 10.04.2022 г. от 08:00 часа в 73.СУ “ Владислав Граматик“.

Моля да се явите  в училището в 7:30 часа и  да носите чертожни инструменти и непрограмируеми калкулатори.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2418/18.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, изменения Регламент за провеждане на олимпиадата по физика, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на кръговете на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че теоретичният етап на националния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 1 април 2022 г. от 14:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“.

Класираните за национален кръг ученици следва да се явят на 1 април 2022 г. в 13:00 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица. Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Експерименталният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 10.04.2022 г. от 08:00 часа в училището домакин на националния кръг – 73 СУ „Владислав Граматик“, гр. София. По регламент в експерименталния етап участват учениците от общата (пета) състезателна група, класирани на първите 20 места от теоретичния етап.


ПРОТОКОЛИ с резултати от Областен кръг по Физика

 


УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТБОРИ И УЧАСТНИЦИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе в няколко училища:

73. СУ „Владислав Граматик”, 121. СУ „Георги Измирлиев”, 51. СУ „Елисавета Багряна” и II АЕГ „Томас Джеферсън”

Разпределението на учениците в съответните училища е следното:

 • Първа състезателна група (VII клас) – в 73. СУ и 121. СУ;
 • Втора и трета състезателни групи (VIII и IX клас) – в 51. СУ;
 • Четвърта, пета и шеста състезателни групи (X, XI и XII клас) – в II АЕГ.

За повече подробности вижте таблицата за разпределяне на учениците!

Важно е да знаете!
Предвид пандемичната обстановка се вземат следните мерки:

1. Учениците, разполагащи със „зелен сертификат” (преболедували, ваксинирани или с валиден тест за антитела), трябва да се явят в сградата на съответното училище не по-късно от 13:15 часа. Необходимо е учениците да носят съответния документ.
2. Учениците, които НЕ разполагат със „зелен сертификат” трябва да носят декларация за информирано съгласие за тестване с щадящи тестове за COVID-19. Необходимо е да се явят в съответното училище не по-късно от 13:00 часа.
3. Допускат се ученици без тестване, които разполагат с PCR тест за COVID-19 (срок на валидност 72 часа), както и с бърз антигенен тест (срок на валидност 48 часа). Документите се носят лично от ученика.
4. Всички ученици трябва да носят документ за самоличност и защитна маска за лице.
5. Учениците да носят със себе си пергел, линия, транспортир, непрограмируем калкулатор, молив, син химикал.
Не се допуска размяна на пособия между учениците по време на олимпиадата!
6. Не се допуска до участвие в олимпиадата по физика ученик, който при тестване в училище е показал положителен тест за COVID-19. Той веднага напуска сградата на училището. Препоръчваме придружителите на учениците (родители, учители и др.) да изчакат резултатите от тестването.
7. Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата, следва в срок до 15.02.2022 г. да попълнят информацията, свързана с противоепидемичните мерки, за участниците в таблицата  и да я изпратят на електронната поща olfiz73su@abv.bg.

Моля да следите сайта за евентуални промени в ситуацията или нова информация!


За директорите!

Уважаеми колеги,

На електронните Ви пощи, от които сте изпращали протоколи за класирани ученици до областен кръг на олимпиадата по физика е изпратен списък на учениците.

Моля да проверите електронните си пощи и да пишете САМО в случай на проблем на olfiz73su@abv.bg.
Необходимо е да проверите следното:
1. Допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по физика от поверените Ви училища.
2. Фиктивните номера на учениците (ако е приложимо)
3. Трите имена на учениците
4. Съответната състезателна група.

Благодаря предварително за проявения професионализъм.

Екипът на 73. СУ „Владислав Граматик


Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 19.02.2022 г. в 73.СУ, е необходима информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по физика и имащи ученици класирани на областен кръг.

Всички файлове за участие в областния кръг можете да намерите на следния линк

Протоколите да бъдат попълнени във формат xls(Excel) и изпратени  на email: olfiz73su@abv.bgКраен срок – 31.01.2022 г.

Очаквайте допълнителна информация за организацията на провеждане.

Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2021-2022

Предложение за стипендии за 2. срок на 2021-2022 учебна година

 

 

Правила за отпускане на стипендии


 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех

 

 

Скаути

Започна реализирането на проекта „Чувствителна светлина“ на енергийните скаути в нашето училище.

Той  вече е best practice на страницата на YEE. Осветителните тела в коридора на втория етаж са заменени с LED лампи, които имат сензори за осветеност и движение. Повече за проекта

С любов и грижа за животните

Учениците от  6 а клас в час по руски език с госпожа Светлана Станчева придобиха знания за видовото разнообразие на птиците, зимуващи в България. Те бяха подготвили материали на руски език за местообитанието им, начина на живот,проблеми, свързани с храненето и оцеляването им при зимни условия. Подхранването на птиците през този сезон помага на по-голям процент, особено на по-неопитните и млади птици, да преживеят зимата. След това в часа учениците изработиха хранилки за тях.Необходими им бяха пластмасови бутилки, дървени пръчици, лъжички, канап и най-подходящата храна за птиците-сурови и безсолни слънчогледови семки, защото те са богати на мазнини. След това готовите хранилки бяха закачени на дърветата в училищния двор. По този начин учениците ще могат да ги  наблюдават и да ги пълнят редовно със семена.

Снимки

В резултат от тази дейност у учениците се формира  активно екологично отношение и съпричастност към животните.

 

Ваканции

Неучебни дни и ваканции през учебната 2021/2022г:

 • Есенна: 30.10 – 01.11.2021г. вкл.
 • Коледна: 24.12.2021г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • Междусрочна І-ХІI кл: 1.02.2022 г. вкл.
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 01.04 – 10.04.2022г. вкл.
 • Пролетна за ХІІ кл.: 07.04 – 10.04.2022г. вкл.

Начало на втория учебен срок на учебната година: 02.02.2022г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 • 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2022 г.  –   І–III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2022 г. – IV–VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2022 г. – V–VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2022 г. – VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

Неучебни дни:

 • 18.05.2022г. – ДЗИ  по български език и литература
 •  20.05.2022г. – Втори ДЗИ
 • 25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ за VII и X клас
  16.06.2022 г. – НВО по математика за VII и X клас

Родителски срещи преди 15.09

Уважаеми родители,
За новата учебна 2021/2022 г. родителските срещи ще се проведат на:

 • 1 клас – 09.092021 г. от 18.00 часа.  (Материали и пособия необходими за учениците от 1. клас)
 • 5 клас – 13.09.2021 г. от 18.00 часа
 • 8 клас – 13.09.2022 г. от 18.00 часа

Важни срокове

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас

Униформи

Ученическата униформа е малка част от престижа на едно училище!

По тази причина тя е и задължителна.

Общественият съвет към 73. СУ и педагогическият съвет взеха решение:

1. Фирмата, която ще обслужва нашето училище, е „Бонита стил“
2. Задължителни елементи от униформата са елек и блуза (цветът на блузата е по избор: червен, бял, син).
3. Всички други елементи са препоръчителни.
4. Онези деца, на които им стават все още старите униформи, не са длъжни да закупуват от новите.
Фирма Бонита Стил
ул. Овче поле, 122, ет. 1
тел: 02 891 39 94; 02 931 48 74
GSM: 0889 319 130; 0882 448 557
e-mail: bonitastyle@abv.bg

Предложения на модели за ученическо облекло за 73. СУ

Прочетете през лятото!

Мили деца,

Ние, вашите учители, сме подготвили за вас списъци с прекрасни книги, които да прочетете през дъъългата лятна ваканция. Където и да се намирате: на плажа, в планината, на село при баба и дядо, не забравяйте да вземете със себе си вашите най-добри другари – книгите. Помнете, че:

“Умни за да порастем,

трябва книги да четем!”

Записвайте прочетените книги в своя читателски дневник, а наесен ще разберем кой е прочел най-много.

Голямото лятно четене започва

Препоръчителна литература за родители…

 

Противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Приложение

Образци на документи

5_42Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“


5_42Услуги предоставяни от 73.СУ


5_42Заявление за отсъствие по семейни причини до 3/три/дни, с разрешение на Класен ръководител, по чл.57, ал.2, т.3.

5_42Заявление за отсъствие по семейни причини до 7/седем/дни, с разрешение на  Директор, по чл.57,ал.2,т.4.


ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение в 1., 2., 3., 4.  клас

  


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за средно образование


ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка 


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование


 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит за оформяне на срочна оценка 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен изпит


 


  ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища


  ДЕКЛАРАЦИЯ на родители при участие на ученик в екскурзия


ДЕКЛАРАЦИЯ за проведен инструктаж на ученик при участие в екскурзия

Забележка: Всички документи за получаване на стипендии се намират в категория „Стипендии“.