Консултации

Бележка

 Уважаеми ученици и родители:

Информация за консултациите на ученици с учители и родители с учители можете да намерите ТУК

Важни срокове

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас

Олимпиада по ФИЗИКА Национален кръг кръг 2021

ВАЖНО! Национален кръг олимпиада по физика.

 Теоретичен кръг – 09.05.2021 г.  от 14:00 ч.

Участниците трябва да заемат местата си не по-късно от 13:30 часа.
Разпределение на учениците по стаи ще бъде изложено на входа на училището.
Участниците да носят документ за самоличност (лична карта, ученическа карта), син химикал, моливи, чертожни инструменти и калкулатор.

Експериментален кръг – 05.06.2021 г.  от 8:00 ч.


Списък с допуснати ученици до Областен кръг по физика на 20.02.2021 г. по групи

Писмо до директорите във връзка с провеждането на Областен кръг по физика на 20.02.2021 г.


Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 20.02.2021 г. от 14:00 часа в 73.СУ, е необходима следната информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по физика:

1. Протоколи за класираните за областния кръг ученици

2. Списък на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите им

3. Декларация за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по физика

4. Списък на учениците със специални образователни потребности

Указания за провеждане на олимпиадата по физика

Протоколите да бъдат изпратени на email: olfiz73su@abv.bgКраен срок – 10.02.2021 г.

Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2020-2021

Предложение за стипендии за 2. срок на 2020-2021 учебна година

Предложение за стипендии за 1. срок на 2020-2021 учебна година

 

Правила за отпускане на стипендии


 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех

 

 

Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА I. ва  и II. ра ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

Учебници за 8. клас

 • Учебник по литература за 8. клас на изд. „Анубис“
 • Учебник по български език за 8. клас на изд. „Булвест 2000“
 • Учебник по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Работни листове по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Учебник по философия за 8. клас на изд. „Просвета“
 • Учебник по изобразително изкуство за 8. клас на изд. „Просвета“

Учебници за 9-12. клас

 1. Български език и литература
  • IX клас:
   • Български език -„Диоген“;
   • Литература – „Диоген“.
  • X клас:
   • Български език -„БГ учебник“;
   • Литература – „БГ учебник“.
  • XI клас
  • XII клас – „Анубис“
 2. Математика
  • IX клас– „Анубис“
  • X клас – „Анубис“
  • XI клас– „Анубис“
  • XI клас (профилирана подготовка) –„Веди“
  • XII клас – задължителна и профилирана подготовка „Анубис“
 1. Немски език – учебниците са закупени
 2. Руски език
  • IX „а“ и IX „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • X „а“ и X „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • XI клас – „Клет“
  • XII клас – „Клет“
 3. Френски език
  • IX клас– “Echo A1”
  • X клас – “Echo A2”
  • XI клас– “Echo B1 (1)”
  • XII клас – “Echo B1 (2)”
 4. Английски език – учебниците ще бъдат закупени заедно
 5. Информационни технологии
  • IX клас– „Домино“
  • X клас – „Домино“
  • XI клас– „Домино“
 6. История и цивилизации
  • IX „а“, IX“б“ и IX „г“ клас – „Даниела Убенова“, учебници за 8. клас – част 1 (общообразователна подготовка) и учебник 9. клас – част 2 (за ученици, изучаващи интензивно чужд език);
  • IX „в“ –
  • X „а“ и X „б“клас, издателство „Просвета“;
  • X “в”, Х „г“, Х“д“ клас, издателство  „Рива“
  • XI клас – „История за профилирана подготовка“, Модул 1, 2, 3, издателство „Просвета“
  • XII клас – История за XI клас, издателство „Просвета“
 1. География и икономика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
  • XI клас– „Булвест 2000“
  • XII клас – „Булвест 2000“
 2. Философия
  • IX клас– „Просвета“
  • X клас – „Просвета“
  • XI клас – профилирана подготовка – модул 1 (История на идеите), модул 3 (Култура на мисленето) и модул 4 (Социална психология) – изд. „Клет 
 3. Гражданско образование
  • XI клас – изд. „Клет“ („Булвест 2000“)
 4. Свят и личност
  • XII клас -„Просвета“
 5. Биология и здравно образование
  • IX клас –”За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – „Булвест“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“
 6. Физика и астрономия
  • IX клас – „Санпро“
  • X клас – „Санпро“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“, профилирана подготовка, Модул 2, издателство „Просвета“, Модул 3, издателство „Просвета“,
 7. Химия и опазване на околната среда
  • IX клас– “За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език”, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – “Клет – Анубис”
  • XI клас– Профилирана подготовка, Модул 1 “Педагог 6”
 8. Музика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
 9. Изобразително изкуство
  • IX клас – „Просвета“
  • X клас – „Просвета“

Униформи

Ученическата униформа е малка част от престижа на едно училище!

По тази причина тя е и задължителна.

Общественият съвет към 73. СУ и педагогическият съвет взеха решение:

1. Фирмата, която ще обслужва нашето училище, е „Бонита стил“
2. Задължителни елементи от униформата са елек и блуза (цветът на блузата е по избор: червен, бял, син).
3. Всички други елементи са препоръчителни.
4. Онези деца, на които им стават все още старите униформи, не са длъжни да закупуват от новите.
Фирма Бонита Стил
ул. Овче поле, 122, ет. 1
тел: 02 891 39 94; 02 931 48 74
GSM: 0889 319 130; 0882 448 557
e-mail: bonitastyle@abv.bg

Предложения на модели за ученическо облекло за 73. СУ

Прочетете през лятото!

Мили деца,

Ние, вашите учители, сме подготвили за вас списъци с прекрасни книги, които да прочетете през дъъългата лятна ваканция. Където и да се намирате: на плажа, в планината, на село при баба и дядо, не забравяйте да вземете със себе си вашите най-добри другари – книгите. Помнете, че:

“Умни за да порастем,

трябва книги да четем!”

Записвайте прочетените книги в своя читателски дневник, а наесен ще разберем кой е прочел най-много.

Голямото лятно четене започва…

Книги за лято 2020!

Препоръчителна литература за родители…

 

График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година 2019-2020.

Край на първи срок: 04.02.2020 г.

Начало на втория учебен срок:

 • 06.02.2020 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

 • 14.05.2020 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2020 г.  І – ІII клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г.  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г.  VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)

Противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Приложение

Образци на документи

5_42Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“


5_42Услуги предоставяни от 73.СУ


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по болест


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в 1. клас


ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение в 1. клас


  ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение за ІІ, ІІІ и ІV клас


   ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за средно образование


ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка 


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование


  ЗАЯВЛЕНИЕ за ЗИП


  ЗАЯВЛЕНИЕ за СИП

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит за оформяне на срочна оценка 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен изпит


  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване


  ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища


  ДЕКЛАРАЦИЯ на родители при участие на ученик в екскурзия


ДЕКЛАРАЦИЯ за проведен инструктаж на ученик при участие в екскурзия

Забележка: Всички документи за получаване на стипендии се намират в категория „Стипендии“.