Ново!

    ВАЖНО! За родителите на бъдещите първокласници!

На 08. 09. 2020 г. от 18 часа в Актовата зала на 73. СУ ще се проведе родителска среща за първи клас.

Очакваме Ви!


     Списък на необходимите тетрадки, пособия и помагала

     Заявление ЦДО и ФУЧ за първи клас

     Необходими документи за записване в 1. клас

     Резултати от допълнителен прием за 1. клас


    На 22.06.2020 г. от 14.00 часа беше проведен жребий между кандидатите от първа група за едно свободно място за трето класиране.

На случаен принцип електронната система за прием класира кандидата с входящ номер:527/19.06.2020 г.


След получено разрешение от МОН за завишаване на максималния брой на учениците в паралелка, 73. СУ обявява 9 свободни места за прием в 1. клас.
Заявления ще се приемат през електронната система от 00:00 часа на 25.06.2020 г. до 12:30 часа на 25.06.2020 г.


     На 15. 06. 2020 г. след проведен жребий между кандидатите от първа група при равни условия, бяха класирани: виж тук.

Срок за записване на приетите кандидати – от 16. 06. до 18.06. вкл.

Работно време на комисията – от 9 до 12 ч. и от 13 до 17 часа. На 17.06. работното време е от 14 до 17 ч.


     Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

73. СУ обявява 7 (седем) свободни места за второ класиране за първи клас.
Обръщаме внимание, че родителите трябва отново да подадат заявление чрез електронната система.
Според графика на дейностите заявления за второ класиране се подават от 09.06 до 12.06 вкл.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Списък на учениците приети на първо класиране


Уважаеми родители, можете да проверите класираните деца за първи клас през линка на системата за прием. Класирането е извършено при спазване на регламента на Системата за прием на СО и след проведен на 29.05.2020 г. жребий между кандидатите от първа група, които отговарят на еднакви условия в присъствието на представители на Обществения съвет и избрани на случаен принцип родители на бъдещи първокласници.

Информация за необходимите документи при записване можете да намерите тук .


Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

73. СУ „Владислав Граматик“ обявява прием на три паралелки за първи клас по 24 ученици във всяка за 2020-2021 учебна година.

НОВО! Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!

Предлагаме на Вашето внимание първоначална информация относно приема на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 учебна година.
1. Прилежащи райони: списъкът съдържа прилежащите райони на всички училища към Столична община. В случай, че не откриете адреса си в прилежащия район на желаното от Вас училище, моля, потърсете в съседното. Виж също: Гранични прилежащи райони.
2. График на дейностите: в него са указани датите и сроковете за различните етапи и стъпки от кампанията за първи клас.
3. Система за прием: в нея са обяснени правилата за кандидатстване и необходимите документи.
4. Заявление: попълва се лично от всеки родител/настойник при кандидатстване.
Настоящата кампания ще се осъществява САМО чрез online платформа (линк към платформата), по подобие на кандидатстването в детските градини. Документи на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището. Всички лични данни на кандидатите са защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия.
Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на валидност 6 месеца (с изключение на удостоверение за раждане). Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимите документи в необходимите срокове, защото след конкретната дата и час достъпът ще бъде автоматично спрян.
Екипът на 73. СУ „Владислав Граматик” пожелава спокойна и успешна кампания!