Международна програма „Young Energy Europe“

Young Energy Europe е програма, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата посредством изготвянето и прилагането на проектни дейности от страна на млади и ентусиазирани хора. Участниците от различни държавни институции и частни фирми се обучават като енергийни скаути, като така имат възможността да приложат придобитите знания и умения на практика и да намалят енергийните разходи на местата, където работят или учат.

Проектът Young Energy Europe стартира през ноември 2017 г. в България, Гърция, Унгария и Чехия. Той е организиран от германските двустранни камари с подкрепата на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI). Цялото управление на проекта се осъществява от DIHK Service GmbH.

Повече…

Нови хоризонти

Представяне на 73.СУ

Здравейте,

Обръщаме се към всички Вас фирми и организации.

Вярвайки, че инвестициите в знание и наука носят дивиденти за обществото, ние търсим Вашето съдействие и финансова подкрепа за реализиране на един от нашите проекти „Нови хоризонти“.

Телефон за връзка: 0888 04 86 44