Building the Cultural Bridge of Friendship

Проект по европейска програма Коменски

„Building the Cultural Bridge of Friendship“(Изграждане на културен мост на дружбата)


От 28 април до 3 май  2014 г. в 73 СОУ се проведе Петата партньорска среща по проект на програма Коменски. От 2012 г. училището работи по този международен проект. Партньори на 73 СОУ са училища от Полша (гр. Квидзин), Португалия (Азорски острови), Гърция (гр. Серес) и Турция (гр. Истанбул).

Участници в проекта: над 50 ученици от 73 СОУ от 5, 6, 9, 10 и 11 клас.

На 29 април 2014 г. бе организиран и проведен  Международен фестивал на традиционни танци. Проявата бе отразена по  Първи канал на БНТ – „По света и у нас”

На 30 април 2014 г. в Софийска Община се състоя среща на кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова с делегациите от партньорските държави
Още снимки

Сайт на проекта: http://bcbf.alle.bg

Координатор: Елизабет Бойдева