Прием след 7.клас

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на седмокласници от повереното Ви училище.

 Приложение:

  1. Писмо и график.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД