7. клас

ВАЖНО! Изменение в Инструктажа за ученика за НВО в края на  VII клас през учебната 2020/2021 година


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас


    Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021

  • Български език и литература 16 юни 2021
  • Математика 18 юни 2021
  • Чужд език 17 юни 2021  (Изтегли заявление за участие ТУК). Срок за подаване 9-12.02.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС –

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 г.

  1. СУ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2021/22 г.
  • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
  • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
  • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Балът за класиране се формира като сбор от:

Брой точки от НВО – БЕЛ и математика – удвоени: БЕЛ х 2 + МАТ х 2

 + оценките от свидетелството за основно образование по двата предмета БЕЛ и математика, превърнати по скала в точки.

Информация и ВАЖНИ СРОКОВЕ относно кампанията!

Пожелаваме спокойна и успешна кампания!