ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2015/2016 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ19 май 2017г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит22 май 2017г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  май 2017г. –  юни 2017г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • …03 – …03.2017г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до …05.2017г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до …06.2017г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ