10. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас

Важни срокове

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас

7. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас


    Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021

 • Български език и литература 16 юни 2021
 • Математика 18 юни 2021
 • Чужд език 17 юни 2021  (Изтегли заявление за участие ТУК). Срок за подаване 9-12.02.2021 г.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2021г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: .07.2021г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до .07.2021г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: .07.2021г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до  .07.2021г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: .07.2021г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: .07.2019г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: .07.2019г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до .07.2019г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: .07.- .07.2018г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2018г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до .07.2018г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ 21 май 2019г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит23 май 2019г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  28-31 май  2019г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05 – 18.03.2019г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 17.05.2019г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2019г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Английски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ