ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2015/2016 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ19 май 2017г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит22 май 2017г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  май 2017г. –  юни 2017г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • …03 – …03.2017г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до …05.2017г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до …06.2017г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

НВО – 8.клас

Национално външно оценяване по чужд език за VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 23 юни 2017.

Повече информация за тестовете можете да намерите на сайта на МОН

НВО – 4. клас

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

 • Български език и литература – 10 май 2017г.
 • Математика –  12 май 2017г.
 • Човекът и обществото –   15 май 2017г.
 • Човекът и природата –   16 май 2017г.

Примерни тестове за НВО за 4. клас можете да намерите на сайта на МОН.

7. клас

Важно!Важна информация за седмокласниците от РИО-София

Важно!Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

 • Български език и литература – 19 май 2017 год.
 • Математика – 22 май 2017 год.
 • Чужд език –  29 май 2017 год.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2017г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: .06-.06.2017г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до …06.2017г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: .06-.07.2017г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до .07.2017г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: .07-.07.2017г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: .07.2017г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: .07.-.07.2017г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до .07.2017г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: .07.- .07.2017г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2017г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до .07.2017г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОМН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас