НВО – 4. клас

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

 • Български език и литература – 10 май 2018г.
 • Математика –  14 май 2018г.
 • Човекът и обществото –   16 май 2018г.
 • Човекът и природата –   17 май 2018г.

Примерни тестове за НВО за 4. клас можете да намерите на сайта на МОН.

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2017/2018 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ 21 май 2018г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит23 май 2017г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  май 2018г. –  юни 2017г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05.03 – 16.03.2018г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 18.05.2018г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2018г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Английски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

7. клас

Важно!Важна информация за седмокласниците от РИО-София

Важно!Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

 • Български език и литература – 21 май 2018 год.
 • Математика – 23 май 2018 год.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2018г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: .06-.06.2018г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до …06.2018г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: .06-.07.2018г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до .07.2018г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: .07-.07.2018г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: .07.2018г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: .07.-.07.2018г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до .07.2018г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: .07.- .07.2018г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2018г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до .07.2018г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОМН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас

НВО – 8.клас

Национално външно оценяване по чужд език за VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 23 юни 2017.

Повече информация за тестовете можете да намерите на сайта на МОН