ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ – 21 май 2014г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2014г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 27 май 2014г. – 5 юни 2014г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 10.03 – 21.03.2014 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 20.05.2014 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 09.06.2014 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

Публикувано в ДЗИ

НВО – 8.клас

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език – 20 юни 2014год.

Повече информация за тестовете можете да намерите на сайта на МОН

НВО – 4. клас

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

 • Български език и литература – 7 май 2014 год.
 • Математика – 8 май 2014 год.
 • Човекът и природата -  12 май 2014 год.
 • Човекът и обществото -  13 май 2014 год.

Примерни тестове за НВО за 4. клас можете да намерите на сайта на МОН.

7. клас

Важно!Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

 • Български език и литература – 21 май 2014 год.
 • Математика – 23 май 2014 год.
 • КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2014 год.
 • Чужд език – 27 май 2014 год.
 • КОО „Природни науки и екология” – 28 май 2014 год.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 10.06-12.06.2014г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: 17.06-20.06.2014г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 26.06.2014г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 27.06-01.07.2014г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2014г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 07.07-09.07.2014г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2014г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: 11.07.-15.07.2014г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2014г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18.07.- 21.07.2014г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 22.07.2014г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 28.07.2014г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОМН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас