Актуално за кандидатстващите след 7. клас

Уважаеми кандидати за VIII клас,
След преглед на всички подадени документи и съобразяване на общия бал, както и желанията на кандидатите, е извършено класиране.
Моля приетите ученици да се запишат в указаните срокове!

Неприетите кандидати могат да вземат оригиналните си документи (свидетелство за завършено основно образование)
от канцеларията на училището.

Желаем успехи на всички и весело лято!


!73. СУ „Владислав Граматик“ обявява две свободни места за девойки за VIII клас, по Наредба 10
в съответните паралелки:

  • 1 място за Немски език/Френски език
  • 1 място за Немски език/Английски език

Срокове:
04.08.2020 г. – подаване на документи на място в 73. СУ (заявление до директора, свидетелство за завършено основно образование – оригинал) от 9:00 до 17:00 часа.
05.08.2020 г. – класиране на кандидатите и обявяване на резултатите.
06.08.2020 г. – записване на кандидатите до 14:00 часа.


ВАЖНО!

На вниманието на учениците от VII клас и на техните родители!

 


73. СУ „Владислав Граматик“ обявява държавен план-прием на ученици след завършен VII клас. За повече информация кликнете тук.

 


На вниманието на учениците от VII клас и техните родители! Национално външно оценяване и кандидатстване след завършен VII клас през учебната 2019/2020 г.