Училищната общност при 73.СУ „Владислав Граматик“ поздравява учениците:

  • Ния Костадинова Първанова – 11. в клас
  • Мартина Валериева Ангелова – 11. г клас
  • Мая Христова Трошанова – 11. б клас
  • Васил Василев Димитров – 11. а клас
  • Константин Маринов Кънев – 11. б клас

за отличното представяне на националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2020/2021 г., проведено на 21.11.2020 г.

Специално благодарим и на колегите по чужди езици за положените усилия!

Пожелаваме им здраве и успехи занапред!