Ново!

    ВАЖНО! За родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
За учебната 2021/2022 година 73. СУ „Владислав Граматик“ обявява прием на четири паралелки по 24 ученици в клас. (Заповед на директора относно училищния план-прием в първи клас за учебната 2021/2022 г. по паралелки)
Кандидатстването ще се извърши чрез електронна система, разработена от Столична община. За повече информация: виж линка
График на дейностите.
Система за централизирано електронно класиране.

 


 

Консултации

Бележка

 Уважаеми ученици и родители:

Информация за консултациите на ученици с учители и родители с учители можете да намерите ТУК

Успехи на олимпиадите по френски език и по философия

Гордеем се с постиженията на нашите ученици Веселин Петров Горанов от Х в клас и Веселина Иванова Митова от XI а клас, класирали се за национален кръг на олимпиадите, съответно по френски език и по философия.

Поздравяваме учениците и техните учители за положените усилия и им пожелаваме здраве и успехи занапред!

10. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас

Важни срокове

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас

7. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас


    Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021

 • Български език и литература 16 юни 2021
 • Математика 18 юни 2021
 • Чужд език 17 юни 2021  (Изтегли заявление за участие ТУК). Срок за подаване 9-12.02.2021 г.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2021г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: .07.2021г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до .07.2021г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: .07.2021г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до  .07.2021г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: .07.2021г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: .07.2019г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: .07.2019г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до .07.2019г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: .07.- .07.2018г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2018г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до .07.2018г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас

Нови хоризонти

Представяне на 73.СУ

Здравейте,

Обръщаме се към всички Вас фирми и организации.

Вярвайки, че инвестициите в знание и наука носят дивиденти за обществото, ние търсим Вашето съдействие и финансова подкрепа за реалиaиране на един от нашите проекти „Нови хоризонти“.

Телефон за връзка: 0888 04 86 44

Олимпиада по ФИЗИКА Национален кръг кръг 2021

ВАЖНО! Национален кръг олимпиада по физика.

 Теоретичен кръг – 09.05.2021 г.  от 14:00 ч.

Участниците трябва да заемат местата си не по-късно от 13:30 часа.
Разпределение на учениците по стаи ще бъде изложено на входа на училището.
Участниците да носят документ за самоличност (лична карта, ученическа карта), син химикал, моливи, чертожни инструменти и калкулатор.

Експериментален кръг – 05.06.2021 г.  от 8:00 ч.


Списък с допуснати ученици до Областен кръг по физика на 20.02.2021 г. по групи

Писмо до директорите във връзка с провеждането на Областен кръг по физика на 20.02.2021 г.


Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 20.02.2021 г. от 14:00 часа в 73.СУ, е необходима следната информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по физика:

1. Протоколи за класираните за областния кръг ученици

2. Списък на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите им

3. Декларация за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по физика

4. Списък на учениците със специални образователни потребности

Указания за провеждане на олимпиадата по физика

Протоколите да бъдат изпратени на email: olfiz73su@abv.bgКраен срок – 10.02.2021 г.

Училищната общност при 73.СУ „Владислав Граматик“ поздравява учениците:

 • Ния Костадинова Първанова – 11. в клас
 • Мартина Валериева Ангелова – 11. г клас
 • Мая Христова Трошанова – 11. б клас
 • Васил Василев Димитров – 11. а клас
 • Константин Маринов Кънев – 11. б клас

за отличното представяне на националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2020/2021 г., проведено на 21.11.2020 г.

Специално благодарим и на колегите по чужди езици за положените усилия!

Пожелаваме им здраве и успехи занапред!

Успех на Милица Гюлчанова

Милица Гюпчанова от 6.в клас се представи отлично на изпит по фигурно пързаляне, който се нарича „ Приз Виктория“, в Зимния дворец. Тя е с резултат  95 точки от общо 100 точки, което ѝ дава право на участие в следващото държавно първенство. Да ѝ пожелаем още много бъдещи успехи!  

Снимки от събитието

Актуално за Covid 19

ЗАПОВЕД РД09 – 147/27.11.2020 г. за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от I до XII клас, за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.


АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ВОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Планът за действие в условията на COVID 19 ще се измени само в частта, в която носенето на маски/шлемове от учениците в  класните стаи е задължително. Носенето на маски/шлемове от учениците в класните стаи е само с препоръчителен характер.
Нека се пазим взаимно! Успешна учебна година!
Очаквайте скоро актуализация!
Иван Петков

Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2020-2021

Предложение за стипендии за 2. срок на 2020-2021 учебна година

Предложение за стипендии за 1. срок на 2020-2021 учебна година

 

Правила за отпускане на стипендии


 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех

 

 

Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА I. ва  и II. ра ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

Учебници за 8. клас

 • Учебник по литература за 8. клас на изд. „Анубис“
 • Учебник по български език за 8. клас на изд. „Булвест 2000“
 • Учебник по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Работни листове по математика за 8. клас на изд. „Анубис“, издание 2019 или 2020 г.
 • Учебник по философия за 8. клас на изд. „Просвета“
 • Учебник по изобразително изкуство за 8. клас на изд. „Просвета“

Учебници за 9-12. клас

 1. Български език и литература
  • IX клас:
   • Български език -„Диоген“;
   • Литература – „Диоген“.
  • X клас:
   • Български език -„БГ учебник“;
   • Литература – „БГ учебник“.
  • XI клас
  • XII клас – „Анубис“
 2. Математика
  • IX клас– „Анубис“
  • X клас – „Анубис“
  • XI клас– „Анубис“
  • XI клас (профилирана подготовка) –„Веди“
  • XII клас – задължителна и профилирана подготовка „Анубис“
 1. Немски език – учебниците са закупени
 2. Руски език
  • IX „а“ и IX „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • X „а“ и X „б“ клас – Практическа граматика на Татяна Ненкова, издателство „Велес“ и учебник „Привет“ на „Просвета“
  • XI клас – „Клет“
  • XII клас – „Клет“
 3. Френски език
  • IX клас– “Echo A1”
  • X клас – “Echo A2”
  • XI клас– “Echo B1 (1)”
  • XII клас – “Echo B1 (2)”
 4. Английски език – учебниците ще бъдат закупени заедно
 5. Информационни технологии
  • IX клас– „Домино“
  • X клас – „Домино“
  • XI клас– „Домино“
 6. История и цивилизации
  • IX „а“, IX“б“ и IX „г“ клас – „Даниела Убенова“, учебници за 8. клас – част 1 (общообразователна подготовка) и учебник 9. клас – част 2 (за ученици, изучаващи интензивно чужд език);
  • IX „в“ –
  • X „а“ и X „б“клас, издателство „Просвета“;
  • X “в”, Х „г“, Х“д“ клас, издателство  „Рива“
  • XI клас – „История за профилирана подготовка“, Модул 1, 2, 3, издателство „Просвета“
  • XII клас – История за XI клас, издателство „Просвета“
 1. География и икономика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
  • XI клас– „Булвест 2000“
  • XII клас – „Булвест 2000“
 2. Философия
  • IX клас– „Просвета“
  • X клас – „Просвета“
  • XI клас – профилирана подготовка – модул 1 (История на идеите), модул 3 (Култура на мисленето) и модул 4 (Социална психология) – изд. „Клет 
 3. Гражданско образование
  • XI клас – изд. „Клет“ („Булвест 2000“)
 4. Свят и личност
  • XII клас -„Просвета“
 5. Биология и здравно образование
  • IX клас –”За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език“, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – „Булвест“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“
 6. Физика и астрономия
  • IX клас – „Санпро“
  • X клас – „Санпро“
  • XI клас– профилирана подготовка, Модул 1, издателство „Клет“, профилирана подготовка, Модул 2, издателство „Просвета“, Модул 3, издателство „Просвета“,
 7. Химия и опазване на околната среда
  • IX клас– “За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език”, издателство „Клет – Анубис“
  • X клас – “Клет – Анубис”
  • XI клас– Профилирана подготовка, Модул 1 “Педагог 6”
 8. Музика
  • IX клас – „Булвест 2000“
  • X клас – „Булвест 2000“
 9. Изобразително изкуство
  • IX клас – „Просвета“
  • X клас – „Просвета“

FIRST LEGO League

На 14 декември 2019 година в Карлови Вари, Чехия се проведе регионален кръг от състезанието FIRST LEGO League (състезание по лего роботика). Веселин Киранов и Данаил Ангелов, ученици от 6а клас, бяха част от отбора BulgarianPartans, който завоюва 1-во място в категория Teamwork и 4-то място в крайното класиране.  Отборът успя да прескочи езиковата бариера и се представи отлично, използвайки английски език.

Снимки

Униформи

Ученическата униформа е малка част от престижа на едно училище!

По тази причина тя е и задължителна.

Общественият съвет към 73. СУ и педагогическият съвет взеха решение:

1. Фирмата, която ще обслужва нашето училище, е „Бонита стил“
2. Задължителни елементи от униформата са елек и блуза (цветът на блузата е по избор: червен, бял, син).
3. Всички други елементи са препоръчителни.
4. Онези деца, на които им стават все още старите униформи, не са длъжни да закупуват от новите.
Фирма Бонита Стил
ул. Овче поле, 122, ет. 1
тел: 02 891 39 94; 02 931 48 74
GSM: 0889 319 130; 0882 448 557
e-mail: bonitastyle@abv.bg

Предложения на модели за ученическо облекло за 73. СУ

Актуално за кандидатстващите след 7. клас

Уважаеми кандидати за VIII клас,
След преглед на всички подадени документи и съобразяване на общия бал, както и желанията на кандидатите, е извършено класиране.
Моля приетите ученици да се запишат в указаните срокове!

Неприетите кандидати могат да вземат оригиналните си документи (свидетелство за завършено основно образование)
от канцеларията на училището.

Желаем успехи на всички и весело лято!


!73. СУ „Владислав Граматик“ обявява две свободни места за девойки за VIII клас, по Наредба 10
в съответните паралелки:

 • 1 място за Немски език/Френски език
 • 1 място за Немски език/Английски език

Срокове:
04.08.2020 г. – подаване на документи на място в 73. СУ (заявление до директора, свидетелство за завършено основно образование – оригинал) от 9:00 до 17:00 часа.
05.08.2020 г. – класиране на кандидатите и обявяване на резултатите.
06.08.2020 г. – записване на кандидатите до 14:00 часа.


ВАЖНО!

На вниманието на учениците от VII клас и на техните родители!

 


73. СУ „Владислав Граматик“ обявява държавен план-прием на ученици след завършен VII клас. За повече информация кликнете тук.

 


На вниманието на учениците от VII клас и техните родители! Национално външно оценяване и кандидатстване след завършен VII клас през учебната 2019/2020 г.

Прочетете през лятото!

Мили деца,

Ние, вашите учители, сме подготвили за вас списъци с прекрасни книги, които да прочетете през дъъългата лятна ваканция. Където и да се намирате: на плажа, в планината, на село при баба и дядо, не забравяйте да вземете със себе си вашите най-добри другари – книгите. Помнете, че:

“Умни за да порастем,

трябва книги да четем!”

Записвайте прочетените книги в своя читателски дневник, а наесен ще разберем кой е прочел най-много.

Голямото лятно четене започва…

Книги за лято 2020!

Препоръчителна литература за родители…

 

Обществен съвет на 73. СУ

Уважаеми родители,
на 09.12.2019 г. (понеделник) от 18:00 часа
Имам удоволствието да Ви поканя на среща с цел избиране на нов Обществен съвет (председател, членове и резервни членове).
Общественият съвет се състои от родители на наши ученици, представители на РУО-София и на районната община.
Изборът на нов Обществен съвет се налага, поради изтичане на мандата на настоящия. Правата и задълженията на Обществения съвет за регламентирани в ЗПУО, Глава 14 „Обществени съвети“.
Предвид ограничените възможности на актовата зала, моля родителите от всеки клас да излъчат не повече от 2-3 родители, които ще присъстват на срещата.

Ще ви очаквам с нетърпение

С уважение: Иван Петков


През 2016 г. бе обнoвен Закона за предучилищно и училищно образование/ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г. В глава четринадесета се определя създаването и функционирането на Общественя съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.
Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четринадесета, чл. 265 – чл.270. В тази връзка директорът на 73 СУ г-н Петков осъществи събиране на родителите от всички випуски на 14.12.2016г. На тази среща се постави началото и избора на Обществения съвет към 73 СУ. На срещата присъстваха 33 родители. Измежду тях 12 родители изявиха желание за участие в работата на Обществения съвет. Бяха избрани шест основни и шест резервни члена. Приложение 1 – Протокол 1.

След учредяване на Обществения съвет за учебната 2016/2017г. бяха проведени още две заседания. На второто основно се обсъждаха критерии за прием на първокласници, според моментните разпоредби на Столична Община и предложение за промяна на униформите, поради изразено голямо недоволство от родителите на първата среща. Беше проведено проучване на фирми, беше отправена покана за участие към шест фирми.

Третото събрание се състоя по време на кампанията за кандидатстване на деца за първи клас, където трябваше да се отсеят злоупотреби по новите критерии за кандидатстване. Приложение 2 – Протокол 2, Протокол 3.

С началото на новата учебна година 2017/2018 на 14.09.17 мина първото събрание на Обществения съвет, където се приеха учебните планове и се разгледаха други въпроси кaсаещи учебния процес. Приложение 3 – Протокол 4.

За връзка с обществения съвет: obshestvensavet73su@gmail.com

График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година 2019-2020.

Край на първи срок: 04.02.2020 г.

Начало на втория учебен срок:

 • 06.02.2020 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

 • 14.05.2020 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2020 г.  І – ІII клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г.  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г.  VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ 21 май 2019г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит23 май 2019г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  28-31 май  2019г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05 – 18.03.2019г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 17.05.2019г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2019г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Английски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

Процедури след 15.04.2016

18.10.2018 г.
Покана за изграждане на Wifi
Изисквания за изграждане на Wifi


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


Важно! ЗАПОВЕД РД 09 – 001 / 18.09.2017  относно спиране на процедурата за извънкласни дейности за 2017-2018 уч. година.


 

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за следните извънкласни дейности:

1. Немски език;
2. Английски език;
3. Карате;
4. Джудо;
5. „ТAEКУОН-ДО“;
6. Балет с художествена гимнастика;
7. Баскетбол;
8. Футбол;
9. Фехтовка;
10. Шах;
11. Народни танци;
12. Класически балет;
13. Модерни танци;

Срок за подаване на документи 05.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


Kонкурс за избор на ученически униформи


 

j0432665

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Заповед за утвърждаване вътрешните правила

Договори сключени след 15.04.2016 г.

Противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Приложение

Правила за влизане в групите по немски език и критерии за допускане до изпит за получаване на немска езикова диплома

Образци на документи

5_42Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“


5_42Услуги предоставяни от 73.СУ


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по болест


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в 1. клас


ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение в 1. клас


  ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение за ІІ, ІІІ и ІV клас


   ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за средно образование


ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка 


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование


  ЗАЯВЛЕНИЕ за ЗИП


  ЗАЯВЛЕНИЕ за СИП

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит за оформяне на срочна оценка 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен изпит


  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване


  ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища


  ДЕКЛАРАЦИЯ на родители при участие на ученик в екскурзия


ДЕКЛАРАЦИЯ за проведен инструктаж на ученик при участие в екскурзия

Забележка: Всички документи за получаване на стипендии се намират в категория „Стипендии“.