График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година 2019-2020.

Край на първи срок: 04.02.2020 г.

Начало на втория учебен срок:

 • 06.02.2020 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

 • 14.05.2020 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2020 г.  І – ІII клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г.  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г.  VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)

Анкета Октомври 2019

https://forms.gle/m2aapfQNbYpNcupX8 – линк за попълване от 8. клас
https://forms.gle/WzX3TmMEDZrexVdg6 –  линк за попълване от 9. клас
https://forms.gle/3doEUAwn5EcFV17n6 – линк за попълване от 10. клас
https://forms.gle/4K1381hLWbEKxd5EA – линк за попълване от 11. клас
https://forms.gle/DMLkEW4wB1PWBhLN7 – линк за попълване от 12. клас

Прочетете през лятото!

Мили деца,

Ние, вашите учители, сме подготвили за вас списъци с прекрасни книги, които да прочетете през дъъългата лятна ваканция. Където и да се намирате: на плажа, в планината, на село при баба и дядо, не забравяйте да вземете със себе си вашите най-добри другари – книгите. Помнете, че:

“Умни за да порастем,

трябва книги да четем!”

Записвайте прочетените книги в своя читателски дневник, а наесен ще разберем кой е прочел най-много.

Голямото лятно четене започва…

Книги за лято 2019!

Препоръчителна литература за родители…

 

7. клас

    Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

 • Български език и литература – 17 юни 2019 год.
 • Математика – 19 юни 2019 год.

 Важни срокове и дати:

 1. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2019г.
 2. Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: 3-5.07.2019г.
 3. Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 11.07.2019г.
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 16.07.2019г.
 5. Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 18 .07.2019г.
 6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 22.07.2019г.
 7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2019г.
 8. Подаване на документи в трети етап на класиране: 24.07- 25.07.2019г.
 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 31.07.2019г.
 10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: .07.- .07.2018г.
 11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2018г.
 12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до .07.2018г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Повече информация можете да намерите на сайта на МОН.

График на дейностите по приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен 7. клас

НВО – 4. клас

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

 • Български език и литература – 9 май 2019г.
 • Математика –  10 май 2019г.
 • Човекът и обществото –   14 май 2019г.
 • Човекът и природата –   16 май 2019г.

Примерни тестове за НВО за 4. клас можете да намерите на сайта на МОН.

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ 21 май 2019г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит23 май 2019г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  28-31 май  2019г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05 – 18.03.2019г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 17.05.2019г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2019г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Английски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите тук или на сайта на МО

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

Процедури след 15.04.2016

18.10.2018 г.
Покана за изграждане на Wifi
Изисквания за изграждане на Wifi


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


Важно! ЗАПОВЕД РД 09 – 001 / 18.09.2017  относно спиране на процедурата за извънкласни дейности за 2017-2018 уч. година.


 

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за следните извънкласни дейности:

1. Немски език;
2. Английски език;
3. Карате;
4. Джудо;
5. „ТAEКУОН-ДО“;
6. Балет с художествена гимнастика;
7. Баскетбол;
8. Футбол;
9. Фехтовка;
10. Шах;
11. Народни танци;
12. Класически балет;
13. Модерни танци;

Срок за подаване на документи 05.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


Kонкурс за избор на ученически униформи


 

j0432665

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Заповед за утвърждаване вътрешните правила

Договори сключени след 15.04.2016 г.

Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2018-2019

Правила за отпускане на стипендии

Предложения за стипендии за 2. срок на 2018-2019 учебна година


 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех

 

 

Обществен съвет на 73. СУ

През 2016 г. бе обнoвен Закона за предучилищно и училищно образование/ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г. В глава четринадесета се определя създаването и функционирането на Общественя съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.
Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четринадесета, чл. 265 – чл.270. В тази връзка директорът на 73 СУ г-н Петков осъществи събиране на родителите от всички випуски на 14.12.2016г. На тази среща се постави началото и избора на Обществения съвет към 73 СУ. На срещата присъстваха 33 родители. Измежду тях 12 родители изявиха желание за участие в работата на Обществения съвет. Бяха избрани шест основни и шест резервни члена. Приложение 1 – Протокол 1.

След учредяване на Обществения съвет за учебната 2016/2017г. бяха проведени още две заседания. На второто основно се обсъждаха критерии за прием на първокласници, според моментните разпоредби на Столична Община и предложение за промяна на униформите, поради изразено голямо недоволство от родителите на първата среща. Беше проведено проучване на фирми, беше отправена покана за участие към шест фирми.

Третото събрание се състоя по време на кампанията за кандидатстване на деца за първи клас, където трябваше да се отсеят злоупотреби по новите критерии за кандидатстване. Приложение 2 – Протокол 2, Протокол 3.

С началото на новата учебна година 2017/2018 на 14.09.17 мина първото събрание на Обществения съвет, където се приеха учебните планове и се разгледаха други въпроси кaсаещи учебния процес. Приложение 3 – Протокол 4.

За връзка с обществения съвет: obshestvensavet73su@gmail.com

Френско лято 2017

Група ученици от 10 клас на 73 СУ „ Владислав Граматик“ бяха на лятно обучение по френски език в Старозагорски минерални бани, организирано от преподавателката по френски език Галина Пейчева. Занятията бяха водени от преподавателите Режин Жулиен и семейство Дьомана от Франция и Маргрит Масюр от Полша. Те обучаваха младежите под формата на интерактивни игри сред красивата природа на Средна гора. Имаше вълнуващи преключения, разходки, танци, песни, изненади и много смях и радост. Преподавателите останаха очаровани от интелигентността и сърдечността на нашите учениците, които повишиха значително нивото си на вледеене на френски език. Последната вечер участниците представиха две пиеси на френски език, изпълнени с много вдъхновение и талант.

Снимки

Противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Gefluegelte Worte, Sprichwoerter und Sprachenspass- Vorstellung einer Initiative von LINGU-Cards in Zusammenarbeit mit unserer Schule

Sprache sprichwoertlich nehmen

„Projektausschreibung“


SchuelerInnen der 8. Klasse beim Ideensammeln

Idee gefunden und losgelegt!

Es wird Gras ueber die Sache wachsen…- ein kritischer Blick auf Gegenwaertiges

Skizze zu: „Wer anderen eine Grube graebt, faellt selbst hinein“- hier als Bumerang dargestellt

Skizze zu. „Der fruehe Vogel faengt den Wurm“-na, armer Wurm!!

Skizze zu „Der Apfel faellt nicht weit vom Stamm“ und das ganz ohne Apfel!

Junge Kuenstlerinnen aus der 8. Klasse bei der Arbeit

Frau Amanda Fell von Lingu-Cards zu Gast an der 73. Schule „V. Gramatik“

5 юни Световен ден на околната среда!

stock-photo-bored-and-tired-student-after-hard-work-65831797График за провеждане на олимпиадите за 2016-2017 г.

 


И …. победа!

Спечелихме голямата награда в конкурса, организиран от РИОСВ – София – оборудване на кабинет по природни науки.


Индивидуални награди взеха:

За рисунка на екологична тема:

 1. място Гергана Шик – 3а клас
 2. място Василена Христова – 4д клас
 3. място Антоанета Петкова – 3б клас

В същата категория специални награди получиха: Беатрис Гологанова – 3б клас, Елица Грънчарова – 3а клас, Васил Исаев, Огняна Стойкова – 3г клас, Валентин Рангелов

За снимки на екологична тема:

 1. място Никол Божилова – 5а клас
 2. място Рая Аксентиева – 5а клас

За есе на екологична тема:

 1. място Невена Колева – 6в клас
 2. място Кристиян Райчев – 6б клас
 3. място Гергана Лилова – 6б клас

Theaterwerkstatt vom 25. April 2015

Vorbereitungen fuer das Buffet

Boris beim Technik-Check

Probe hinter den Kulissen: Aleks und Persiana

Textstudium vor ironischer Kulisse – Frau Maestra Ignatova

Nanu? Was sehe ich denn da?

Nachtigallen und eine Maestra beim Proben grosser Arien: Emi, Tsveti, Jani, Vicki und Frau Iliyana Ignatova

Ah, jetzt ist alles gut- wunderbar gespielt! von Kamen

Djuliola mit seeeehr schoener Nase als Clownesse

Deyan- wie immer sprachlich versiert und heiter

ein bisschen wie vom Mars: Witek, Boris und Djuliola beim dreisprachigen „Sketchen“

Der boese Opa; Deyan als Kinderschreck erzaehlt seltsame Gute-Nacht-Geschichten

Die Musi-kuesse der Kaestner-Schule: Unsere Publikumslieblinge

„Opernbesuch“ mit Persiana und Alex

„Will der Herr Graf ein Taenzchen nun wagen?“ Jani meets Mozart

Gruesse von der WEDA-Schule mit Deftigem aus dem Schueler -und Eltern-Leben

Diesen Kanon haben alle gemeinsam gesungen- und das gar nicht schlecht!!

„No comment“

Witeks Plaisier : E- Gitarre

Volle Konzentration: Emi am Klavier mit Herrn Chopin im Ohr

Придобиване на сертификат за владеене на френски език

За поредна година ученици от 12 клас, изучаващи френски език като втори чужд език се представиха успешно на изпит за придобиване на сертификат за владеене на езика В2 и С1. Серификатите бяха връчени тържествено от мадам Магали Рение-Желева, директор на центъра за изучаване на френски език. На тържеството присъства  мосю Жан Мишел Берт, аташе за сътрудничество при френския културен институт.

Учениците от 10г и 11в класове поздравиха с френски стихове и песни своите по-големи съученици.

Честито на франкофоните!

12г клас

 • Александрина Чергарска С1

12в клас

 • Александър Иванов В2
 • Борис Янчев В2
 • Далия Кючукова В2
 • Деян Лазаров В2
 • Екатерина Каменова В2
 • Лора Колева В2

Снимки от награждаването

Тяхната преподавателка по френски език г-жа Галина Пейчева е удовлетворена и горда с този изключителен успех  и е убедена, че зрелостниците, които ще  се явят на юнската сесия ще се представят също така успешно.

Кръгла маса по проблемите на българската детска книга

Кръгла маса по проблемите на  българската детска книга и на детското четене се откри в Столична библиотека на 23 април – Международния ден на книгата и на авторското право. Сред участниците беше и Анелия Янковска-Сенгалевич, начален учител в 73.СОУ „Владислав Граматик”, която по-късно, заедно с други лауреати на Националната награда за детска  книга „Петя Караколева”, се включи в литературното четене в зала „Надежда”.


Виж по-подробно на http://www.libsofia.bg/page/posts/krgla-masa-po-problemite-na-detskata-kniga-1120.php

Математика за ученици от ЕГ

stock-vector-pi-number-on-many-digits-in-spiral-20092882На 14.03.2015г. в гр.Ловеч се проведе Национално състезание по Математика за ученици от езикови гимназии.

Почетното 3. място в категорията 8. клас зае Александър Панчев от 8.“д“ клас. Ученикът получи медал, грамота и предметна награда.

Васил Великов от 8. „д“ клас също получи грамота за отлично представяне и предметна награда.

Момчета, 73. СОУ се гордее с вас!

Съобщение!

На 5.06.2015г., петък, 19.30ч., Випуск 1990г. организира среща по случай 25 години от завършването на 73. СОУ.

За повече информация: Христина Банкова, 0892202606, e-mail: balcheva@abv.bg

Правила за влизане в групите по немски език и критерии за допускане до изпит за получаване на немска езикова диплома

Заслужено признание за нашите учители по математика

След изключителния интерес към откритите уроци на Даниела Веселинова и stock-vector-pi-number-on-many-digits-in-spiral-20092882Елисавета Стефанова през 2014 година, на които те демонстрираха интерактивни уроци по математика, използвайки „Виртуалната класна стая”, нашето училище беше признато за водещо в приложението на иновациите. Това беше показано и в репортажите на БНТ1 и БНТ2. Радостното е, че запалихме много други учители от София и страната да тръгнат по нашите стъпки, защото математиката трябва да се преподава по нов начин съобразен с предизвикателствата на деня.


20 Jahre DSD der KMK

Heute ist der 9. Dezember 2014 und die Mündliche DSD – Prüfung in der 73. Schule „ Vl. Gramatik“ – Sofia ist für meine Gruppe zu Ende. Alle Schüler haben die Prüfung erfolgreich bestanden und ich kann zufrieden und stolz mit ihnen sein. Ich fühle mich aber gleichzeitig sehr seltsam, weil das für mich die letzte Prüfung nach 20 Jahren Unterricht in Sprachdiplomklassen war.

Ich erinnere mich an das weit entfernte Jahr 1994, als die ersten DSD – Klassen im 91. Galabov- Gymnasium gegründet waren. Die Fachberaterin aus der Botschaft der BRD Frau Irene Ott zeigte mir und meinen Kollegen die Prüfungsteile Leseverstehen mit Lückentext und Umformungen, Hörverstehen mit offenen Fragen, Schriftliche Kommunikation mit Inhaltsangabe und Kommentarfragen. Alles war etwas ganz Neues für uns. Am Anfang brauchten die Schüler keine Projektmappen für die Mündliche Kommunikation zu erstellen. Erst nach 5-6 Jahren verlangten wir von ihnen dicke und schwere Ordner mit langen Erörterungen und vielen Anlagen zum gewählten Thema. Dann kamen die Gruppenmappen und seit einigen Jahren sind alle Aufgaben völlig geändert. Für die Projektarbeit  und Präsentation sollen jetzt die DSD- Kandidaten 10 Artikel zu ihrem Erörterungsaspekt lesen und bearbeiten, es gibt  auch Impulstexte /Wortigel/ bei der MK. Auch die schriftliche Prüfung (LV, HV und SK) sieht ganz anders aus – mit Zusammenfassung eines Sachtextes, Grafikauswertung und dialektische oder lineare Erörterung. Seit einem Jahr gibt es sogar Sternchenthemen.

Für mich ist es unmöglich zu sagen, wie viele Schüler ich auf die DSD – Prüfung vorbereitet habe, aber ich habe mit allen gezittert und mich über ihre Erfolge gefreut.

Jetzt bin ich am Ende meiner Berufskarriere und obwohl ich in einigen Monaten in Rente gehe, werde ich mich an die DSD – Prüfung stets erinnern, denn man kann nicht 20 Jahre von seinem Leben so leicht löschen und vergessen.

Ich wünsche meinen Kolleginnen und Freundinnen aus der 73. SOU, die sich weiter  mit dem Deutschen Sprachdiplom der  Kultusministerkonferenz beschäftigen werden,  noch viele glänzende Erfolge und viele dankbare SchülerInnen.
E.Nestorova  Още снимки
Цвета Пеева Още снимки
Джурина Още снимки

imagesCA74DWV1Projekterarbeitung für die DSD-Prüfung

Scientix и “Изследователският подход в математическото образование”

Отлично се представихме в международната конференция Scientix и Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование” София – 7-8.12.2014 година.

Открихме конференцията с прекрасните танци на учениците от 6 клас с ръководител Елизабет Бойдева. Всички се възхитиха на пирамидите и картините на 7 клас, които украсиха конференцията. А Ели Стефанова и Анна-Мария Лазарова от 7а клас имаха честта да са панелисти на дискусията „Дигиталния свят около нас“. Те заедно със Силвия Кънчева (представител на МОН), академик Кендеров (представител на научната общност), Неда Чехларова (представител на студентите) и Динко Цвятков (учител) създадоха прекрасна атмосфера, в която се споделиха добри педагогически практики и родиха много нови идеи . Модератор  беше Жени Сендова. Можете да проследите дискусията на  http://youtu.be/80rMHp_3N1s

Снимки от събитието

Участие в международен турнир по плуване на ученици от 73. СОУ

Възпитаниците на нашето училище Захари и Светла Згурови и Боян и Гергана Стоянови взеха участие в силният международен турнир по плуване, който се проведе в края на месец Ноември, в гр. Пловдив.

Захари Згуров ученик в 1 „Б“ клас, състезавайки се с плувци една година по-големи от него, се окичи с два медала – един златен и един бронзов, съответно на 100 и 50 м. свободен стил. Сестра му Светла Згурова, ученичка в 5 „Б“ клас успя да се пребори със силната конкуренция (и в по-голяма възрастова група) и завоюва бронзовия медал в дисциплината 200м. свободен стил и 4 място в дисциплината 200м. съчетано плуване.

Пожелаваме им здраве и бъдещи успехи както на плувните форуми, така и на ученическите скамейки!
 

Alumna des kulturweit-Freiwilligen-Programms im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der elften Klasse der 73. Schule „Vladislav Gramatik“, Sofia(Доброволческа програма „Kulturweit“)

Бивша представителка на доброволческата програма „Kulturweit“

(култура надалеч и отдалеч) в разговор с ученички и ученици от 11. клас на 73.Училище „Владислав Граматик”, София

 Радост от нова среща и хубави спомени се смесиха вчера, 12 юни 2014 година, с много въпроси и така също много информация от първа ръка по темата „Следване в Германия”.

Тереза Собчик, която преди три години,…

Alumna des kulturweit-Freiwilligen-Programms  im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der elften Klasse der 73. Schule „Vladislav Gramatik“, Sofia

Wiedersehensfreude und schöne Erinnerungen trafen gestern, am 12. Juni 2014, mit vielen Fragen und ebenso vielen Informationen aus erster Hand zum Thema Studium in Deutschland zusammen.

Theresa Sobczyk , die vor 3 Jahren…


 

Естетическа гимнастика – Москва 2014


На 24-25 май в Москва се проведе Световното първенство по естетическа гимнастика. Като състезател от Националния отбор на България за девойки Стефани Стефанова(ученичка от 9″д“ клас в нашето училище) спечели бронзов медал.

Building the Cultural Bridge of Friendship

Проект по европейска програма Коменски

„Building the Cultural Bridge of Friendship“(Изграждане на културен мост на дружбата)


От 28 април до 3 май  2014 г. в 73 СОУ се проведе Петата партньорска среща по проект на програма Коменски. От 2012 г. училището работи по този международен проект. Партньори на 73 СОУ са училища от Полша (гр. Квидзин), Португалия (Азорски острови), Гърция (гр. Серес) и Турция (гр. Истанбул).

Участници в проекта: над 50 ученици от 73 СОУ от 5, 6, 9, 10 и 11 клас.

На 29 април 2014 г. бе организиран и проведен  Международен фестивал на традиционни танци. Проявата бе отразена по  Първи канал на БНТ – „По света и у нас”

На 30 април 2014 г. в Софийска Община се състоя среща на кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова с делегациите от партньорските държави
Още снимки

Сайт на проекта: http://bcbf.alle.bg

Координатор: Елизабет Бойдева

Национална олимпиада по история и цивилизация – 2014г

Поздравления за отлични постижения на Олимпиадата по история и цивилизация

Особена гордост за нас са 2. и 4. място на:

 • Антония Николова Тодорова – 7.“в“ клас – 2. място
 • Славена Пламенова Андреевска – 7.“в“ клас – 4. място

Отлично се представиха на Областния кръг и:

 • Кристияна Николаева Николова – 5.“в“ клас
 • Кристиян Иванов Райчев – 5.“б“ клас
 • Анна-Мария Асенова Лазарова – 6.“а“ клас
 • Мария Яворова Стефанова – 6.“б“ клас

Theaterwerkstatt „Die Gedanken sind frei“ 2014(Театрална работилница)

theaterНа 12.04.2014 година във фоайето на втори етаж в софийското столично училище 73. СОУ „Владислав Граматик“ с преподаване на чужди езици се проведе тазгодишното интригуващо представление на талантите от театралната група и нашите гости – учениците от частна немска гимназия „Ерих Кестнер“.

Am 12.04.2014 im Foyer der 2. Etage der 73. Schule „Vladislav Gramatik“ Sofia wurde die diesjährige gemeinsame Vorstellung von Talenten der Theatergruppe und unserer Gäste von der Erich- Kästner-Schule Sofia durchgeführt. 

Theaterwerkstatt Plakat

Urkunden

Лагер в Габрово

За втора година през пролетната ваканция се организира  баскетболен лагер за ученици от отбора на 73. СОУ „Владислав Граматик” в гр. Габрово.

В програмата бяха включени спортни занимания по плуване и баскетбол, посещения на културни обекти. Децата се докоснаха до традициите и културното и историческото наследство на Габрово и областта – Шипка, Трявна, Боженци, Дряново…

В организираните приятелски срещи с „Чардафон – орловец” и Трявна отборът на 73. СОУ победи съперниците си. Снимки

„Млад Огнеборец”

На 15 Април 2014 г. отборът „Млад Огнеборец” към 73-то СОУ участва в районното състезание, проведено на столичния стадион „ Раковски”. Въпреки най-ниската си средна възраст, нашите огнеборци спечелиха второ място в оспорваното състезание. В отбора взеха участие Роби и Теодор от 7-ми клас, Зьонг и Николай от 6-ти клас, Виктория, Кристиан, Боян, Иван, Георги и Калоян от 5-ти клас.   Снимки

„Зaедно можем и да спортуваме”

На 26.04.2014 година 73. СОУ  „Владислав  Граматик”  бе домакин на турнира по народна топка за деца със специални нужди „Зaедно можем и да спортуваме”.

Състезанието е организирано от  Ресурсен център –София – град. 130 участници от 1. до 7. клас, представители на 18 училища трета поредна година се събраха заедно в името на съпричастността и добротата.

Включиха се студенти от НСА „Васил Левски”,  катедра                                 “Адаптирана физическа активност”, които подкрепят Ресурсен център  ПИОВДУСОП София-град във всички спортни инициативи.

Събитието откри г-жа Мина Ламбовски – организатор и основател на център и сдружение за деца от аутистичния спектър ТАЦИТУС.

Отборите, разделени в две възрастови групи: 1-4 клас и 5-7 клас и включваха ученици със специални образователни потребности и техни съученици и приятели. Рамо до рамо, спортът ги обединява за преодоляване на различията, за повече толерантност, съпричастност и доброта.

Наградите връчи олимпийската шампионка на България Румяна Нейкова. Снимки

Буба – Левски лига 2013 -2014 година

През изминалата учебно – състезателна година отборите по баскетбол на 73. СОУ „Владислав Граматик”: 1. – 2. клас и 3. – 4. клас тренираха упорито и победиха във всичките си мачове  противниците от лигата БУБА  – Левски.

На финала в зала „Универсиада” те получиха плакет за 73. СОУ „Владислав Граматик”.

На клубно ниво те успешно играят и за II отбор на „Левски” – София – „Баскетболно детство”. Снимки

Литературни лабиринти

42744397Творческа работилница „Литературни лабиринти“ с ръководител: Анелия Янковска-Сенгалевич

Прочети: „Безстрашният Петърчо“, Моят чадър, Сравнение, Неразделни, Пролет, Рожденният ден на еленчето

Динамичната математика

На международната конференция „Динамичната математика” спечелихме едно от петте първи места!

За втора поредна година отличието е спечелено от екипa от 6б клас – Николай Миланов, Александра Стоянова, Калина Йорданова, Стела Тодорова, Радослав Душков и Ивайло Йосифов от 6г клас с доклад: «Новите членове на семейство разгъвкови.» и Яна Гуляшка 6в клас, Ана Пейкова 6в клас и Гергана Пейкова 6в клас с доклад: «Нашите емоции с динамични точки…“

Станахме любимци както на журито, така и на конкуренцията. Виж снимки

Ето как издателство „Просвета“ сподели нашето представяне на „Динамичната математика“...

Ели Стефанова

Ден на розовата фланелка

На 26.02. 2014г., в 73. СОУ с изучаване на чужди езици „Владислав Граматик” беше отбелязанДеня на розовата фланелка”.

С организирането и реализирането на мероприятия на този ден учениците от 73. СОУ призоваха за спиране на училищния тормоз. Съпричастност и лична ангажираност младите хора изразиха, носейки фланелки с розов цвят. В края на голямото междучасие своята позиция и чувство за принадлежност към училищните проблеми учениците и техните преподаватели показаха, като се хванаха за ръце под формата на фланелка с надпис „73”, заявявайки на висок глас „Не на училищния тормоз!”.

Кампанията ще продължи под мотото „Нека спрем училищния тормоз” с прожектирането на образователни филми по класове и с водене на тематични часове на класа, в които в ролята на преподаватели (за начален и прогимназиален етап) ще бъдат ученици от Ученическия съвет на 73. СОУ „Владислав Граматик”.

Tурнир по плуване – купа „София“ – 2014

Росен Геров от 6а клас спечели 2 медала – златен и сребърен на VI открито първенство по ТАЕКУОН-ДО ITF купа ЛЕВСКИ.

С това той доказа, че е не само най-добър математик, но и отличен спортист!

Браво, Роси! Гордеем се с теб! Виж снимка

На  13.02.2014г.  на плувен басейн „Мадара”  се проведе  турнир по плуване- купа „София“ – 2014 г. за ученици от столичните училища.

В надпреварата при момчета 3-4 клас, 73 СОУ  се представи с пълен отбор в състав:

 • Калоян Маринков – 4а клас
 • Константин Петров – 4а клас
 • Константин Кънев – 4б клас
 • Мартин Осенски  – 4а клас

 

Децата се представиха отлично и спечелиха  II-ро място и купа в отборната надпревара.

Щафетата 4 х 25 м. св.стил в състав: Мартин Осенски, Константин Кънев, Калоян Маринков и Константин Петров не остави шанс на конкурентите си и спечели I-во място и златни медали.

В индивидуалните надпревари Калоян Маринков спечели IV-то място на 25 м. бруст. В дисциплината 25м. гръб се класира на VI-то място.


Коледен математически турнир

Четиринадесет деца представиха достойно 73. СОУ на Коледния математически турнир, който се проведе на 15.12.2013г.

Четири от тях получиха ГРАМОТА за I- во място с максимален брой точки (85 т.). Това са Георги Деянов Георгиев – 1–г клас, Красимир Юри Янков – 1–г клас, Борис Христов Марков – 1-д клас и Калоян Дончев Дончев – 1-д клас.

На II -ро място място е Тодор Красимиров Кърпаров, 8-а клас.

Останалите: Здравко Георгиев Раев – 3-а клас, Ана Драгомирова Пейкова – 6-в клас, Гергана Драгомирова Пейкова – 6-в клас, Ая – Свилена Свиленова Тодорова – 1-г клас, Жаклин Петрова Касабова – 1-г клас, Калина Николаева Ганчева – 1-г клас, Михаела Максим Велинова – 1–г клас, Пламена Славеева Никофорова – 1-г клас, Васил Калинов Цеков – 1-д клас имат отлични и много добри резултати.

За купата на кмета 2013

Бележка

На 11 декември се проведе традиционния турнир по плуване КУПАТА НА КМЕТА-2013.

Отборът на момчетата 5-7кл.се класира на второ място.
В индивидуалното класиране трето място и бронзови медали спечелиха:
 • Борислав Владов 7а кл. – 50м свободен стил
 • Мартин Петров7д кл. – 50м бруст
Отборът спечели второ място и сребърни медали на щафетата 4 по 50м свободен стил.
 
На Републиканското първенство по плуване-жени.Виктория Тянкова от 9д клас спечели трето място – 50м гръб и второ място – 200м гръб.

Дни на отворените врати

На 13.12.2013 г. ученици от 73. СОУ "Владислав Граматик" взеха активно участие в "Дни на отворените врати", организирани и проведени в Министерство на външните работи. Учениците се запознаха с историята на ведомството, посетиха кабинета на министъра на външните работи – господин Кристиян Вигенин; участваха в пресконференция с медиите и наблюдаваха симулация на дебат на Съвета за сигурностт към ООН на тема "Обстановката в Сирия'. Освен това гимназистите се запознаха с възможностите за кариерно развитие в областта на външната политика, посещавайки щандовете по кариерно развитие и получавайки информационни материали и отговор на всичките си въпроси. 

Снимки от участието

Витоша – зелената корона на София

Награда от изложбата „Витоша – зелената корона на София

Изложбата бе открита в Съюза на архитектите на столичната улица „Кракра“. Организатор на събитието е Архитектурна колегия „Ж“-Ландшафтни архитекти към РК „София-град“ при КАБ, а изложбата е опит най-старият природен парк на Балканите, който догодина ще стане на 80 години, да бъде представен през погледите на фотографи, художници и деца.

Детски награди и подаръци получиха Рейна Николова и Бояна Шик от 6а клас за прекрасния си макет на Боянския водопад. Браво момичета –   показахте, че освен отлични ученички сте и истински творци.

       от Ели Стефанова и 6а клас

Kонференция MINT-CLILIG за югоизточна Европа в Румъния

В периода 30.09-2.10 се проведе конференция  MINT-CLILIG за югоизточна Европа с основна задача обмяна на опит при преподаване природни науки на немски език (биология, физика, химия и математика). В конференциата участваха: Унгария, Полша, Русия(Сибир), Сърбия, Гърция, България и Румъния. От българска страна представител бе г-жа Емилия Здравкова – главен учител по природни науки в 73. СОУ с тема на презентацията: "Тънки лещи, в контекст Окото – корекция на далекогледство и късогледство".

„Да формираме заедно света на бъдещето“

Виолин Янев, 73 СОУ Владислав Граматик, DSD изпит 2007 година

 Обучението ми по немски език беше превъзходно. Най-интересните неща съм научил в часовете по немски език. Преди всичко учителите по немски език влагаха голямо разнообразие в часовете. Ако бих могъл да избирам, бих заявил всички предмети на немски език.

DSD изпита означава за мен стрес и гняв, като всеки друг изпит. Но срещу това човек получава една диплома, която е почти универсална и призната навсякъде.

След дипломирането си продължих образованието си в Германия. Понеже бях DAAD-стипендиант, можех да осъществя контакти с всички говорещи немски език студенти – една от най-хубавите страни на следването ми.

Сега работя към BMW като специалист в развитието на софтуер и съм много щастлив. Отличното образование, немският език и DAAD-стипендията вече ми отваряха врати при търсене  на работа.

Германия за мен днес е осъществяване на моята мечта – да съм част от върха в технологичното развитие и заедно да формираме света на бъдещето. За съжаление нещо, което не мога да реализирам в моята родина.

Най-хубавото ми преживяване с немския език беше, когато използвах вместо думата неосъзнат, думата загубил съзнание. Моят партньор в разговора насмалко да загуби съзнание от смях.

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА БУРГАС

73.СОУ „Владислав Граматик” взе участие в ТРЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА БУРГАС 26.09 – 27.09.2013 година

Яна Коцева и Юлиана Динева от 6а клас с ръководител Ели Стефанова представиха училището на престижния международен форум  със  забавни задачи и доклад –  „Как да направим занимателна геометрията за малки, големи ученици и техните родители”. Работите в стил Ешер впечатлиха всички посетители и участници от страната и чужбина. Яна и Юлиана демонстрираха разработките и взеха активно участие във всички фестивални мероприятия. Показаха, че са истински творци и новатори.

Образци на документи

5_42Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“


5_42Услуги предоставяни от 73.СУ


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по болест


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в 1. клас


ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение в 1. клас


  ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение за ІІ, ІІІ и ІV клас


   ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за средно образование


ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка 


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование


  ЗАЯВЛЕНИЕ за ЗИП


  ЗАЯВЛЕНИЕ за СИП

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит за оформяне на срочна оценка 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен изпит


  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване


  ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища


  ДЕКЛАРАЦИЯ на родители при участие на ученик в екскурзия


ДЕКЛАРАЦИЯ за проведен инструктаж на ученик при участие в екскурзия

Забележка: Всички документи за получаване на стипендии се намират в категория „Стипендии“.