Alumni

Програмата „Alumni“ на 73 СУ представлява база данни с информация относно специалностите и местоположението, които бивши възпитаници са избрали, за да продължат своето образование. Идеята е да се улесни потока на информация между настоящи и бивши ученици с цел взаимопомощ, подкрепа и професионална ориентация. Базата данни може да се достигне чрез следния линк.

(За да добиете достъп до базата данни е необходимо да въведете паролата „alumni73“.)


Двама българи са сред най-успелите в света според Forbes!

И двамата са възпитаници на 73. СОУ „Владислав Граматик“. И двамата завършиха с отличие 73. СОУ. Училищната общност ги поздравява. Гордеем се с тях!

Повече за техния успех…