Консултации

Бележка

 Уважаеми ученици и родители:

Информация за консултациите на ученици с учители и родители с учители можете да намерите ТУК

Международна програма „Young Energy Europe“

Young Energy Europe е програма, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата посредством изготвянето и прилагането на проектни дейности от страна на млади и ентусиазирани хора. Участниците от различни държавни институции и частни фирми се обучават като енергийни скаути, като така имат възможността да приложат придобитите знания и умения на практика и да намалят енергийните разходи на местата, където работят или учат.

Проектът Young Energy Europe стартира през ноември 2017 г. в България, Гърция, Унгария и Чехия. Той е организиран от германските двустранни камари с подкрепата на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI). Цялото управление на проекта се осъществява от DIHK Service GmbH.

Повече…

Ваканции

Неучебни дни и ваканции през учебната 2021/2022г:

 • Есенна: 30.10 – 01.11.2021г. вкл.
 • Коледна: 24.12.2021г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • Междусрочна І-ХІI кл: 1.02.2022 г. вкл.
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 01.04 – 10.04.2022г. вкл.
 • Пролетна за ХІІ кл.: 07.04 – 10.04.2022г. вкл.

Начало на втория учебен срок на учебната година: 02.02.2022г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 • 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2022 г.  –   І–III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2022 г. – IV–VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2022 г. – V–VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2022 г. – VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

Неучебни дни:

 • 18.05.2022г. – ДЗИ  по български език и литература
 •  20.05.2022г. – Втори ДЗИ
 • 25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ за VII и X клас
  16.06.2022 г. – НВО по математика за VII и X клас

Родителски срещи преди 15.09

Уважаеми родители,
За новата учебна 2021/2022 г. родителските срещи ще се проведат на:

 • 1 клас – 09.092021 г. от 18.00 часа.  (Материали и пособия необходими за учениците от 1. клас)
 • 5 клас – 13.09.2021 г. от 18.00 часа
 • 8 клас – 13.09.2022 г. от 18.00 часа

7. клас

ВАЖНО! Изменение в Инструктажа за ученика за НВО в края на  VII клас през учебната 2020/2021 година


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас


    Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021

 • Български език и литература 16 юни 2021
 • Математика 18 юни 2021
 • Чужд език 17 юни 2021  (Изтегли заявление за участие ТУК). Срок за подаване 9-12.02.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС –

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 г.

 1. СУ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2021/22 г.
 • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Балът за класиране се формира като сбор от:

Брой точки от НВО – БЕЛ и математика – удвоени: БЕЛ х 2 + МАТ х 2

 + оценките от свидетелството за основно образование по двата предмета БЕЛ и математика, превърнати по скала в точки.

Информация и ВАЖНИ СРОКОВЕ относно кампанията!

Пожелаваме спокойна и успешна кампания!

10. клас

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас

Важни срокове

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпити на НВО в X клас по чужд език и дигитални компетентности за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 15.02.2021г. до 17.02.2021г. учениците могат да подадат заявление за изпит ПО ЖЕЛАНИЕ по чужд език и / или дигитални компетентности.

Образците на заявленията трябва да се разпечатат, попълнят и да бъдат подписани от ученика и неговия родител/настойник, след което да се изпратят сканирани или снимани на е-mail: sou73vg@abv.bg , или да се донесат в канцеларията на 73. СУ.

Заявление за полагане на изпит на НВО по информационни технологии в края на X клас

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на X клас


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждането на изпитa на НВО в VII клас по чужд език /немски език/ за учебната 2020/2021 година Ви информираме, че в срок от 09.02 до 12.02.2021г., учениците могат за подадат заявление за изпит по чужд език. Изпитът е по желание на ученика.

Попълненото заявление, подписано от ученика и неговия родител/настойник, да се подаде в канцеларията на училището.

Заявление за полагане на изпит на НВО по чужд език в края на VII клас

Нови хоризонти

Представяне на 73.СУ

Здравейте,

Обръщаме се към всички Вас фирми и организации.

Вярвайки, че инвестициите в знание и наука носят дивиденти за обществото, ние търсим Вашето съдействие и финансова подкрепа за реализиране на един от нашите проекти „Нови хоризонти“.

Телефон за връзка: 0888 04 86 44

Стипендии – правила за получаване и образци

stock-photo-black-pen-draws-a-checkmark-in-the-list-d-image-isolated-white-background-82751092

2020-2021

Предложение за стипендии за 2. срок на 2020-2021 учебна година

Предложение за стипендии за 1. срок на 2020-2021 учебна година

 

Правила за отпускане на стипендии


 


 ЗАПОВЕД за утвърждаване на условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за еднократна помощ за постигнати високи резултати


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия


 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за социална стипендия 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия на ученик с починал родител 12 клас


 ЗАЯВЛЕНИЕ за стипендия за отличен успех

 

 

Униформи

Ученическата униформа е малка част от престижа на едно училище!

По тази причина тя е и задължителна.

Общественият съвет към 73. СУ и педагогическият съвет взеха решение:

1. Фирмата, която ще обслужва нашето училище, е „Бонита стил“
2. Задължителни елементи от униформата са елек и блуза (цветът на блузата е по избор: червен, бял, син).
3. Всички други елементи са препоръчителни.
4. Онези деца, на които им стават все още старите униформи, не са длъжни да закупуват от новите.
Фирма Бонита Стил
ул. Овче поле, 122, ет. 1
тел: 02 891 39 94; 02 931 48 74
GSM: 0889 319 130; 0882 448 557
e-mail: bonitastyle@abv.bg

Предложения на модели за ученическо облекло за 73. СУ

Прочетете през лятото!

Мили деца,

Ние, вашите учители, сме подготвили за вас списъци с прекрасни книги, които да прочетете през дъъългата лятна ваканция. Където и да се намирате: на плажа, в планината, на село при баба и дядо, не забравяйте да вземете със себе си вашите най-добри другари – книгите. Помнете, че:

“Умни за да порастем,

трябва книги да четем!”

Записвайте прочетените книги в своя читателски дневник, а наесен ще разберем кой е прочел най-много.

Голямото лятно четене започва

Препоръчителна литература за родители…

 

ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 1. БЕЛ 19 май 2021г., начало 8:00ч.
 2. Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  26-31 май  2021г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05 – 18.03.2021г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 17.05.2021г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2021г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Английски език

Повече информация за ДЗИ може да намерите zamaturite или на сайта на МОН

Инструктаж за зрелостника.

График на дейностите за провеждане на ДЗИ

Процедури след 15.04.2016

18.10.2018 г.
Покана за изграждане на Wifi
Изисквания за изграждане на Wifi


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


Важно! ЗАПОВЕД РД 09 – 001 / 18.09.2017  относно спиране на процедурата за извънкласни дейности за 2017-2018 уч. година.


 

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за следните извънкласни дейности:

1. Немски език;
2. Английски език;
3. Карате;
4. Джудо;
5. „ТAEКУОН-ДО“;
6. Балет с художествена гимнастика;
7. Баскетбол;
8. Футбол;
9. Фехтовка;
10. Шах;
11. Народни танци;
12. Класически балет;
13. Модерни танци;

Срок за подаване на документи 05.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


Kонкурс за избор на ученически униформи


j0432665

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

Противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Приложение

Образци на документи

5_42Документи за участие в обучението на талантливи ученици в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“


5_42Услуги предоставяни от 73.СУ


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини – до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора


5_42Уведомително писмо за отсъствие на ученика по болест


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в 1. клас


ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение в 1. клас


  ЗАЯВЛЕНИЕ за целодневно обучение за ІІ, ІІІ и ІV клас


   ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за средно образование


ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка 


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование


  ЗАЯВЛЕНИЕ за ЗИП


  ЗАЯВЛЕНИЕ за СИП

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за изпит за оформяне на срочна оценка 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен изпит


  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за преместване


  ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища


  ДЕКЛАРАЦИЯ на родители при участие на ученик в екскурзия


ДЕКЛАРАЦИЯ за проведен инструктаж на ученик при участие в екскурзия

Забележка: Всички документи за получаване на стипендии се намират в категория „Стипендии“.