Олимпиада по Физика – Национален кръг 2022

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

До експерименталния етап са допуснати учениците класирани на първите двайсет места (виж Актуализиран списък с резултати от теоретичен етап).

Той ще се проведе на 10.04.2022 г. от 08:00 часа в 73.СУ “ Владислав Граматик“.

Моля да се явите  в училището в 7:30 часа и  да носите чертожни инструменти и непрограмируеми калкулатори.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2418/18.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, изменения Регламент за провеждане на олимпиадата по физика, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на кръговете на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че теоретичният етап на националния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 1 април 2022 г. от 14:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“.

Класираните за национален кръг ученици следва да се явят на 1 април 2022 г. в 13:00 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица. Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Експерименталният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 10.04.2022 г. от 08:00 часа в училището домакин на националния кръг – 73 СУ „Владислав Граматик“, гр. София. По регламент в експерименталния етап участват учениците от общата (пета) състезателна група, класирани на първите 20 места от теоретичния етап.


ПРОТОКОЛИ с резултати от Областен кръг по Физика

 


УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТБОРИ И УЧАСТНИЦИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе в няколко училища:

73. СУ „Владислав Граматик”, 121. СУ „Георги Измирлиев”, 51. СУ „Елисавета Багряна” и II АЕГ „Томас Джеферсън”

Разпределението на учениците в съответните училища е следното:

  • Първа състезателна група (VII клас) – в 73. СУ и 121. СУ;
  • Втора и трета състезателни групи (VIII и IX клас) – в 51. СУ;
  • Четвърта, пета и шеста състезателни групи (X, XI и XII клас) – в II АЕГ.

За повече подробности вижте таблицата за разпределяне на учениците!

Важно е да знаете!
Предвид пандемичната обстановка се вземат следните мерки:

1. Учениците, разполагащи със „зелен сертификат” (преболедували, ваксинирани или с валиден тест за антитела), трябва да се явят в сградата на съответното училище не по-късно от 13:15 часа. Необходимо е учениците да носят съответния документ.
2. Учениците, които НЕ разполагат със „зелен сертификат” трябва да носят декларация за информирано съгласие за тестване с щадящи тестове за COVID-19. Необходимо е да се явят в съответното училище не по-късно от 13:00 часа.
3. Допускат се ученици без тестване, които разполагат с PCR тест за COVID-19 (срок на валидност 72 часа), както и с бърз антигенен тест (срок на валидност 48 часа). Документите се носят лично от ученика.
4. Всички ученици трябва да носят документ за самоличност и защитна маска за лице.
5. Учениците да носят със себе си пергел, линия, транспортир, непрограмируем калкулатор, молив, син химикал.
Не се допуска размяна на пособия между учениците по време на олимпиадата!
6. Не се допуска до участвие в олимпиадата по физика ученик, който при тестване в училище е показал положителен тест за COVID-19. Той веднага напуска сградата на училището. Препоръчваме придружителите на учениците (родители, учители и др.) да изчакат резултатите от тестването.
7. Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областен кръг на олимпиадата, следва в срок до 15.02.2022 г. да попълнят информацията, свързана с противоепидемичните мерки, за участниците в таблицата  и да я изпратят на електронната поща olfiz73su@abv.bg.

Моля да следите сайта за евентуални промени в ситуацията или нова информация!


За директорите!

Уважаеми колеги,

На електронните Ви пощи, от които сте изпращали протоколи за класирани ученици до областен кръг на олимпиадата по физика е изпратен списък на учениците.

Моля да проверите електронните си пощи и да пишете САМО в случай на проблем на olfiz73su@abv.bg.
Необходимо е да проверите следното:
1. Допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по физика от поверените Ви училища.
2. Фиктивните номера на учениците (ако е приложимо)
3. Трите имена на учениците
4. Съответната състезателна група.

Благодаря предварително за проявения професионализъм.

Екипът на 73. СУ „Владислав Граматик


Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 19.02.2022 г. в 73.СУ, е необходима информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по физика и имащи ученици класирани на областен кръг.

Всички файлове за участие в областния кръг можете да намерите на следния линк

Протоколите да бъдат попълнени във формат xls(Excel) и изпратени  на email: olfiz73su@abv.bgКраен срок – 31.01.2022 г.

Очаквайте допълнителна информация за организацията на провеждане.