Международна програма „Young Energy Europe“

Young Energy Europe е програма, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата посредством изготвянето и прилагането на проектни дейности от страна на млади и ентусиазирани хора. Участниците от различни държавни институции и частни фирми се обучават като енергийни скаути, като така имат възможността да приложат придобитите знания и умения на практика и да намалят енергийните разходи на местата, където работят или учат.

Проектът Young Energy Europe стартира през ноември 2017 г. в България, Гърция, Унгария и Чехия. Той е организиран от германските двустранни камари с подкрепата на Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI). Цялото управление на проекта се осъществява от DIHK Service GmbH.

Повече…