Родителски срещи преди 15.09

Уважаеми родители,
За новата учебна 2021/2022 г. родителските срещи ще се проведат на:

  • 1 клас – 09.092021 г. от 18.00 часа.  (Материали и пособия необходими за учениците от 1. клас)
  • 5 клас – 13.09.2021 г. от 18.00 часа
  • 8 клас – 13.09.2022 г. от 18.00 часа