Олимпиада по Физика – Областен кръг

Областният кръг по ФИЗИКА за VII, VIII, IX, X, XI – ХII клас ще се проведе на 22.02.2020 г.  в 73. СУ. Начало 9:00 ч.


Важни документи!

Декларация за участие
Указания
Бланка – списък на учениците, които не са подали декларации
Бланка – І състезателна група ученици, които през настоящата учебната година са в VІІ клас
Бланка – списък на учениците със специални образователни потребности, за които се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата по физика, както и удължаване на времето за учебната 2019/ 2020 год.