График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година 2019-2020.

Край на първи срок: 04.02.2020 г.

Начало на втория учебен срок:

  • 06.02.2020 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

  • 14.05.2020 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
  • 29.05.2020 г.  І – ІII клас (14 учебни седмици)
  • 16.06.2020 г.  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  • 30.06.2020 г.  VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)