Как се изчислява дипломата за средно образование?

Методика за изчисляване на дипломата за средно образование

Калкулатор за изчисляване на успех от диплома