Процедура за провеждане на занятия по софтбол за 2017-2018 г.

73. СУ „Вл.Граматик“ обявява конкурс за провеждане на дейност по софтбол.

Срок за подаване на документи 27.09.2017 г.

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община