Scientix и “Изследователският подход в математическото образование”

Отлично се представихме в международната конференция Scientix и Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование” София – 7-8.12.2014 година.

Открихме конференцията с прекрасните танци на учениците от 6 клас с ръководител Елизабет Бойдева. Всички се възхитиха на пирамидите и картините на 7 клас, които украсиха конференцията. А Ели Стефанова и Анна-Мария Лазарова от 7а клас имаха честта да са панелисти на дискусията „Дигиталния свят около нас“. Те заедно със Силвия Кънчева (представител на МОН), академик Кендеров (представител на научната общност), Неда Чехларова (представител на студентите) и Динко Цвятков (учител) създадоха прекрасна атмосфера, в която се споделиха добри педагогически практики и родиха много нови идеи . Модератор  беше Жени Сендова. Можете да проследите дискусията на  http://youtu.be/80rMHp_3N1s

Снимки от събитието