Национална олимпиада по история и цивилизация – 2014г

Поздравления за отлични постижения на Олимпиадата по история и цивилизация

Особена гордост за нас са 2. и 4. място на:

  • Антония Николова Тодорова – 7.“в“ клас – 2. място
  • Славена Пламенова Андреевска – 7.“в“ клас – 4. място

Отлично се представиха на Областния кръг и:

  • Кристияна Николаева Николова – 5.“в“ клас
  • Кристиян Иванов Райчев – 5.“б“ клас
  • Анна-Мария Асенова Лазарова – 6.“а“ клас
  • Мария Яворова Стефанова – 6.“б“ клас