Динамичната математика

На международната конференция „Динамичната математика” спечелихме едно от петте първи места!

За втора поредна година отличието е спечелено от екипa от 6б клас – Николай Миланов, Александра Стоянова, Калина Йорданова, Стела Тодорова, Радослав Душков и Ивайло Йосифов от 6г клас с доклад: «Новите членове на семейство разгъвкови.» и Яна Гуляшка 6в клас, Ана Пейкова 6в клас и Гергана Пейкова 6в клас с доклад: «Нашите емоции с динамични точки…“

Станахме любимци както на журито, така и на конкуренцията. Виж снимки

Ето как издателство „Просвета“ сподели нашето представяне на „Динамичната математика“...

Ели Стефанова