Коледен математически турнир

Четиринадесет деца представиха достойно 73. СОУ на Коледния математически турнир, който се проведе на 15.12.2013г.

Четири от тях получиха ГРАМОТА за I- во място с максимален брой точки (85 т.). Това са Георги Деянов Георгиев – 1–г клас, Красимир Юри Янков – 1–г клас, Борис Христов Марков – 1-д клас и Калоян Дончев Дончев – 1-д клас.

На II -ро място място е Тодор Красимиров Кърпаров, 8-а клас.

Останалите: Здравко Георгиев Раев – 3-а клас, Ана Драгомирова Пейкова – 6-в клас, Гергана Драгомирова Пейкова – 6-в клас, Ая – Свилена Свиленова Тодорова – 1-г клас, Жаклин Петрова Касабова – 1-г клас, Калина Николаева Ганчева – 1-г клас, Михаела Максим Велинова – 1–г клас, Пламена Славеева Никофорова – 1-г клас, Васил Калинов Цеков – 1-д клас имат отлични и много добри резултати.