1. клас

ВАЖНО! Прием 1. клас 2022-2023

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Желаем Ви успех!


    ВАЖНО! Прием 2021-2022

За родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
За учебната 2021/2022 година 73. СУ „Владислав Граматик“ обявява прием на четири паралелки по 24 ученици в клас. (Заповед на директора относно училищния план-прием в първи клас за учебната 2021/2022 г. по паралелки)
Кандидатстването ще се извърши чрез електронна система, разработена от Столична община. За повече информация: виж линка
График на дейностите.
Система за централизирано електронно класиране.