1. клас

Прием за учебната 2017/2018 година34


ВАЖНО! При подаване на документите е необходимо да се носят и представят и оригиналите!

Приложение №1 – моля вижте приложените карти, определящи прилежащите части на 73. СУ, определени от район Триадица.(последна актуализация – 06.04.2017 г.)

Копие от картата е поставена и на входа на училището.

Забележка: всички жилищни сгради, през които преминава линията, определяща прилежащата територия на 73. СУ, се считат като част от нея.

Необходими документи за прием:

  1. Заявление по образец
  2. Заявление за целодневно обучение. Подава се при записване на детето. (очаквайте – в процес на обновяване)
  3. Копие от акт за раждане.
  4. Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група. Подава се при записване на детето.

ВАЖНО! Изисквания при подаване на документи.

Родителят/настойникът собственоръчно вписва точките в заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

Приемът на документи ще се осъществи в периода 18.04 – 18.05.2017 г. всеки работен ден от 08:00-12:00 и от 15:00-18:00 часа.

 

Учебен план на приетите в 1. клас за учебната 2017-2018г. (очаквайте – в процес на обновяване)

Уважаеми родители на ученици в начален етап,

Обърнете внимание, че заявлението за целодневно обучение е обновено. Допълнено е, че самоподготовката до 16 ч. има задължителен характер. Моля да се съобразявате с този час при записване на децата в други извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

Заповед за утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.