1. клас

ВАЖНО!

Уважаеми родители,
Подаването на документи за прием в 1.клас е от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. включително от 09:00 до 17:00 ч. с обедна почивка от 12:45 до 13:15 ч. в кабинет 214.

  • При подаване на документи за кандидатстване в 1.клас се носи само заявлението по образец, коректно попълнено от родителя.
  • Преди попълване на заявлението, моля прочетете внимателно Системата за прием в 1.клас. Водещите и допълнителните критерии, както и необходимите документи, са разяснени подробно в раздел III, т.8.
  • Документите, удостоверяващи попълнените данни, се носят при записване на ученика след класиране.

Прием за учебната 2019/2020 година

С решение на ПС на 73. СУ за учебната 2019-2020г. се обявява прием на 4 паралелки в 1.клас с 22 деца всяка.34


 

 

 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

Прилежащи райони на 73. СУ“Владислав Граматик“ 2019/2020

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община 2019/2020


Необходими документи при кандидатстване

  1. Заявление по образец (Приложение 1)

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

С цел оптимизиране на процеса на подаване на документите е желателно заявлението (приложение 1) да бъде предварително попълнено.


ВАЖНО! При подаване на документите за записване е необходимо да се носят  копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 и оригиналите за справка!

Заповед за утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.