1. клас

След приключване на класиранията от ИСОСДЗ на Столична община, за първи клас има едно свободно място.
Срок за подаване на Заявления за кандидатстване 17.09.2021 г. – 17,00 часа.


    ВАЖНО! 

За родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
За учебната 2021/2022 година 73. СУ „Владислав Граматик“ обявява прием на четири паралелки по 24 ученици в клас. (Заповед на директора относно училищния план-прием в първи клас за учебната 2021/2022 г. по паралелки)
Кандидатстването ще се извърши чрез електронна система, разработена от Столична община. За повече информация: виж линка
График на дейностите.
Система за централизирано електронно класиране.