Статистика

Максимален – минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2017/2018г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване четири паралелки:

Профил: немски език, руски език

Първо класиране:

 • Девойки: макс.:  461.50   мин.: 454,000
 • Младежи: макс.: 457,500    мин.: 439,500

Второ класиране:

 • Девойки: макс.:  461.000    мин.: 446,500
 • Младежи: макс.: 443,500    мин.: 434,000

Профил: немски език, френски език

Първо класиране:

 • Девойки: макс.:  457.000    мин.: 449,500
 • Младежи: макс.: 446,000    мин.: 435,000

Второ класиране:

 • Девойки: макс.:  455.000    мин.: 444,000
 • Младежи: макс.: 441,500    мин.: 422,500

Профил: немски език, английски език

Първо класиране:

 • Девойки: макс.:  482.500    мин.: 459,500
 • Младежи: макс.: 465,000    мин.: 457,000

Второ класиране:

 • Девойки: макс.:  455.000    мин.: 444,000
 • Младежи: макс.: 441,500    мин.: 440,000

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2015/2016г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в четири паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.280    2.класиране – 34.060
 • Момчета: 1.класиране – 33.550      2.класиране – 33.474

Профил: Немски език, Руски език, Български език 

 • Момичета: 1.класиране – 34.098     2.класиране – 34.024 
 • Момчета: 1.класиране – 33.402       2.класиране – 33.184  

Профил: Немски език, Френски език, Български език                             

 • Момичета: 1.класиране – 34.096     2.класиране – 33.986 
 • Момчета: 1.класиране – 33.330       2.класиране – 33.330 

Профил: Немски език, Английски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.428     2.класиране – 34.354 
 • Момчета: 1.класиране – 33.952       2.класиране – 33.804

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2014/2015г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в пет паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.576    2.класиране – 34.500
 • Момчета: 1.класиране – 34.126      2.класиране – 33.976

Профил: Немски език, Руски език, Български език 

 • Момичета: 1.класиране – 34.500     2.класиране – 34.426 
 • Момчета: 1.класиране – 33.976       2.класиране – 33.826  

Профил: Немски език, Френски език, Български език                             

 • Момичета: 1.класиране – 34.464     2.класиране – 34.500 
 • Момчета: 1.класиране – 33.900       2.класиране – 33.750 

Профил: Немски език, Английски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.726     2.класиране – 34.726 
 • Момчета: 1.класиране – 34.200       2.класиране – 34.126

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2013/2014г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в четири паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.866    2.класиране – 34.352
 • Момчета: 1.класиране – 34.098      2.класиране – 33.988

Профил: Немски език, Руски език, Български език 

 • Момичета: 1.класиране – 34.610     2.класиране – 34.574 
 • Момчета: 1.класиране – 33.988       2.класиране – 33.842  

Профил: Немски език, Френски език, Български език                             

 • Момичета: 1.класиране – 34.500     2.класиране – 34.500 
 • Момчета: 1.класиране – 33.914       2.класиране – 33.804 

Профил: Немски език, Английски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.902     2.класиране – 34.830 
 • Момчета: 1.класиране – 34.354       2.класиране – 34.242

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2012/2013г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в пет паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.070    2.класиране – 34.000
 • Момчета: 1.класиране – 33.714      2.класиране – 32.608

Профил: Немски език, Руски език, Български език 

 • Момичета: 1.класиране – 33.786     2.класиране – 33.678  
 • Момчета: 1.класиране – 33.214       2.класиране – 33.036  

Профил: Немски език, Френски език, Български език                             

 • Момичета: 1.класиране – 34.036     2.класиране – 33.822  
 • Момчета: 1.класиране – 33.072       2.класиране – 33.036  

Профил: Немски език, Английски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.430     2.класиране – 34.428  
 • Момчета: 1.класиране – 33.822       2.класиране – 33.786

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2011/2012г. 

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в четири паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 33.356    2.класиране – 33.250
 • Момчета: 1.класиране – 32.966      2.класиране – 32.784

Профил: Немски език, Руски език, Български език 

 • Момичета: 1.класиране – 33.606     2.класиране – 33.572  
 • Момчета: 1.класиране – 32.928       2.класиране – 32.784 

Профил: Немски език, Френски език, Български език                             

 • Момичета: 1.класиране – 33.394     2.класиране – 33.284
 • Момчета: 1.класиране – 32.714       2.класиране – 32.678 

Профил: Немски език, Английски език, Математика

 • Момичета: 1.класиране – 34.250     2.класиране – 34.214 
 • Момчета: 1.класиране – 33.534       2.класиране – 33.322

Минимален бал от прием на ученици след 7. клас, 2010/2011г.

Приемът  се извърши при централно класиране, след външно оценяване в пет паралелки:

Профил: Немски език, Руски език, Математика, Физика и астрономия

 • Момичета: 1.класиране – 32.930    2.класиране – 32.894
 • Момчета: 1. класиране – 31.964       2.класиране – 31.858

Профил: Немски език, Руски език, Български език, История и цивилизация 

 • Момичета: 1.класиране – 33.320     2.класиране – 33.250
 • Момчета: 1.класиране – 31.966       2.класиране – 31.856

Профил: Немски език, Френски език, Математика, Физика и астрономия

 • Момичета: 1.класиране – 32.822     2.класиране – 32.714
 • Момчета: 1.класиране – 31.756       2.класиране – 31.322

Профил: Немски език, Френски език, Български език, История и цивилизация

 • Момичета: 1.класиране – 33.250     2.класиране – 32.964
 • Момчета: 1.класиране – 31.644       2.класиране – 31.356

Профил: Немски език, Английски език, Математика, Български език            

 • Момичета: 1.класиране – 33.822     2.класиране – 33.714
 • Момчета: 1.класиране – 32.786       2.класиране – 32.714

Забележка: Утвърдения брой ученици в паралелка по план-прием е 28, при квота 50/50 за момичета и момчета.  


   Минимален бал от прием в 73. СОУ“Владислав Граматик“ прием 2009/2010г.    

 Профил: Немски език, Руски език, Математика, Физика и астрономия

 • момичета: 31.286
 • момчета: 30.930

Профил: Немски език, Руски език, Български език, История и цивилизация

 • момичета: 31.358
 • момчета: 30.572

Профил: Немски език, Френски език, Български език, История и цивилизация

 • момичета: 31.142
 • момчета: 29.786

Профил: Немски език, Френски език, Биология, Химия

 • момичета: 31.000
 • момчета: 29.680

План-приемът е осъществен на второ класиране.