8. клас

ВАЖНО! ПРИЕМ 2022-2023

Актуална информация за кампанията по прием след 7. клас за 2022-2023 учебна година можете да намерите на сайта на МОН в раздел „Кандидатстване след VII. клас“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС –

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022- 2023 г.

 1. СУ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2022/23 г.
 • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Балът за класиране се формира като сбор от:

Брой точки от НВО – БЕЛ и математика – удвоени: БЕЛ х 2 + МАТ х 2

 + оценките от свидетелството за основно образование по двата предмета БЕЛ и математика, превърнати по скала в точки.


Прием 2021-2022

 

Уважаеми ученици и родители,

Предоставяме на Вашето внимание следната информация относно приема на кандидат-гимназистите в VIII клас:

 1. Запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29. юни, 30. юни и 1. юли 2020 г., както следва:
 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 1. График на дейностите по приемане на учениците в VIII клас.
 2. 73. СУ ще окаже съдействие при необходимост на родителите за попълване на заявленията за първо и/или трето класиране.
 3. Напомняме Ви, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.
 4. Статистика на успеваемостта по полове и изпити
 5. Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
 • Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
 • Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 1. Списък на училищата – гнезда за прием на документи за участие в първи и трети етап на класиране

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ–ГИМНАЗИСТИ!

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 29. СУ „Кузман Шапкарев“.


График на дейностите по прием на ученици след 7. клас


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС –

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 г.

 1. СУ има утвърден следният държавен план-прием за учебната 2021/22 г.
 • 2 паралелки с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Руски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Френски език
 • 1 паралелка с профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – Немски език / Английски език

Балът за класиране се формира като сбор от:

Брой точки от НВО – БЕЛ и математика – удвоени: БЕЛ х 2 + МАТ х 2

 + оценките от свидетелството за основно образование по двата предмета БЕЛ и математика, превърнати по скала в точки.

Информация и ВАЖНИ СРОКОВЕ относно кампанията!

Пожелаваме спокойна и успешна кампания!