Свободни места

Учебна 2020 – 2021 г.

73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ обявява следните свободни места:
 • Втори клас – 2 места
 • Пети клас – 2 места
 • Шести клас – 2 места
 • Седми клас – 2 места
 • Девети клас (Немски език/Руски език) – 1 място
Заявления се приемат в канцеларията до 17. 07. 2020 г.

Критерии за прием в  начален етап:

 1. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 2. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 3. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 4. Прилага се системата за прием за 1. клас от Столична община

Критерии за прием в  прогимназиален етап:

 1. Ако кандидатът кандидатства за 5 клас – резултатите от външните оценявания да не са по-ниски от средният успех на класа, в който ще бъде приет (по всички предмети)
 2. Ако кандидатът кандидатства за 6. или 7. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средният успех за класа, в който ще бъде приет.
 3. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 4. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 5. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 6. В случай, че ученикът е посещавал езикови школи или курсове по немски език, да се направи изпит за установяване на езиково ниво. Този критерии е с цел да се защити детето от евентуален стрес при ниски оценки по време на предстоящата учебна година.

Критерии за прием в гимназиален етап:

 1. Учебният план да отговаря на този на 73. СУ.
 2. В случай на разминаване в учебния план се държат приравнителни изпити. Препоръчително е да се приеме ученик с пълно съответствие между учебните планове на двете училища.
 3. Ако кандидатът кандидатства за 8. – 10. клас – балът, формиран от резултатите на НВО и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика, да не е по-нисък от бала на паралелката, в която кандидатства.
 4. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа, в който ще бъде приет.
 5. Да не са наложени наказания или санкции на ученика.
Посочените критерии са валидни при наличие на обявени свободни места!