Надпланов

Посочените критерии са валидни при наличие на обявени свободни места! 

Критерии за надпланов прием в  2, 3, 4, 5, 6, 7 клас:

 1. Успех над Отличен(5.50);
 2. Да няма наложени наказания за последния срок или последната година;
 3. Деца на учители и служители на училището, които отговарят на т.1 и т.2;
 4. При смяна на държавата – при близък учебен план;
 5. При обосновани социални причини;
 6. При обосновани здравословни причини;

 

Критерии за надпланов прием в 8, 9, 10, 11, 12 клас:

 1. Успех над Отличен(5.50) и с бал от приемния изпит след 7 клас, близък до минималния бал за съответната година, но не повече от 1.00 разлика;
 2. Да няма наложени наказания за последния срок или последната година;
 3. Деца на учители и служители на училището, които отговарят на т.1 и т.2;
 4. При смяна на държавата – при близък учебен план;
 5. При обосновани социални причини;
 6. При обосновани здравословни причини;