Свободни места

Посочените критерии са валидни при наличие на обявени свободни места! 

Критерии за прием в  начален етап:

 1. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 2. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 3. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 4. Прилага се системата за прием за 1. клас от Столична община

Критерии за прием в  прогимназиален етап:

 1. Ако кандидатът кандидатства за 5 клас – резултатите от външните оценявания да не са по-ниски от средният успех на класа, в който ще бъде приет (по всички предмети)
 2. Ако кандидатът кандидатства за 6. или 7. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средният успех за класа, в който ще бъде приет.
 3. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 4. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 5. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 6. В случай, че ученикът е посещавал езикови школи или курсове по немски език, да се направи изпит за установяване на езиково ниво. Този критерии е с цел да се защити детето от евентуален стрес при ниски оценки по време на предстоящата учебна година.

Критерии за прием в гимназиален етап:

 1. Учебният план да отговаря на този на 73. СУ.
 2. В случай на разминаване в учебния план да се държат приравнителни изпити. Препоръчително е да се приеме ученик с пълно съответствие между учебните планове на двете училища.
 3. Ако кандидатът кандидатства за 8 клас – балът от приемните изпити да не е по-нисък от средния бал на паралелката, в която кандидатства.
 4. Ако кандидатът кандидатства за 9. – 12. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средният успех за класа, в който ще бъде приет.
 5. В случай на кандидатстване за 11 или 12 клас оценките му по профилиращите предмети да не са по-ниски от тези на класа, в който ще кандидатства.
 6. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа, в който ще бъде приет.
 7. Да не са наложени наказания или санкции на ученика.

Учебна 2018 – 2019 г.

1.Начален етап – няма свободни места

2.Прогимназиален етап:

 • 6. клас – три свободни места
 • 7. клас – три свободни места

3.Гимназиален етап – няма свободни места