Прием

73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“  се наложи на образователния пазар като едно от най-предпочитаните и атрактивни училища с високите си и доказани изисквания и резултати.

На фона на демографския срив, данните показват, че ние сме едно от най-предпочитаните училища в София.