Учебни планове

42744397Действащи учебни планове в 73. СУ с преподаване на чужди езици

Учебен план за 1. клас (Съобразен с новия закон за училищното образование)

Учебен план за 2-4. клас 

Учебен план за 5. клас (Съобразен с новия закон за училищното образование)

Учебен план за 6-7. клас

 

Учебни планове 8-12клас

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА. (Отнася се за учениците, които през 2020-2021  учебна година ще са в 11. клас)

Учебни планове за прием 2017-2018 учебна година

 1. 8а – Нeмски език, Руски език
 2. 8б – Нeмски език, Руски език
 3. 8в – Нeмски език, Френски език
 4. 8г – Нeмски език, Английски език

Учебен план за класове с профили:   

 1. Нeмски език
 2. Руски език
 3. Математика

Прием е осъществен през следните учебни години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Учебен план за класове с профили:     

 1. Нeмски език
 2. Руски език
 3. Български език

Прием е осъществен през следните учебни години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Учебен план за класове с профили:     

 1. Нeмски език
 2. Френски език
 3. Български език

Прием е осъществен през следните учебни години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Учебен план за класове с профили:  

 1. Нeмски език
 2. Английски език
 3. Математика

Прием е осъществен през следните учебни години: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Учебен план за класове с профили:  

 1. Нeмски език
 2. Английски език
 3. БЕЛ

Прием е осъществен през следните учебни години: 2016/2017.

Учебен план за класове с профили:    

 1. Немски език
 2. Руски език
 3. Математика
 4. Физика и астрономия

Прием е осъществен през следните учебни години: 2009/2010, 2010/2011.

Учебен план за класове с профили:   

 1. Немски език
 2. Руски език
 3. БЕЛ
 4. История и цивилизация

Прием е осъществен през следните учебни години: 2009/2010, 2010/2011.

Учебен план за класове с профили:   

 1. Немски език
 2. Френски език
 3. Математика
 4. Физика и астрономия

Прием е осъществен през следните учебни години: 2009/2010, 2010/2011.

Учебен план за класове с профили:

 1. Немски език
 2. Френски език
 3. БЕЛ
 4. История и цивилизация

Прием е осъществен през следните учебни години: 2009/2010, 2010/2011.

Учебен план за класове с профили:   

 1. Немски език
 2. Френски език
 3. Биология и здр.образование
 4. Химия и опазване околн. среда

Прием е осъществен през 2009/2010 учебна година.

Учебен план за класове с профили:   

 1. Немски език
 2. Английски език
 3. Математикa
 4. Български език

Прием е осъществен през 2010/2011 учебна година.