Учебен процес

Изтегли бланка за своето разписание на часовете:
1. – 4. клас


5. – 12. клас

Забележка: Необходимо е наличието на MSOffice2010

Дневен режим:

Първа смяна                        Втора смяна

1. час  7:30 – 8:10                  1. час 13:30 – 14.10

2. час  8:20 – 9:00                  2. час 14:20 – 15:00

3. час  9:10 – 9:50                  3. час 15:10 – 15:50

4. час  10:10 – 10:50              4. час 16:10 – 16:50

5. час  11:00 – 11:40              5. час 15:00 – 17:40

6. час  11:50 – 12:30              6. час 17:45 – 18:25

7. час  12:35 – 13:15              7. час 18:30 – 19:10

Неучебни дни и ваканции през учебната 2016/2017г:

 • Есенна: 29.10 – 01.11.2016г. вкл.
 • Коледна: 24.12.2016г. – 04.01.2017г. вкл.
 • Зимна І-ХІ кл: 04.02 – 08.02.2017г. вкл.
 • Зимна ХІІ кл: 04.02 – 06.02.2017г. вкл.
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 8.04 – 17.04.2017г. вкл.
 • Пролетна за ХІІ кл.: 13.04 – 17.04.2017г. вкл.

Неучебни дни:

07.11.2016г. провеждане на избори за президент

19.05.2017г. – ДЗИ  и НВО за 7. клас по български език и литература

22.05.2017г. – Втори ДЗИ и НВО за 7. клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната година:

 • за І-ХІ кл.: 07.02.2017г.
 • за ХІІ кл.: 07.02.2017г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

 • 15.05.2017г.XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2017г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2017г. – V-VII клас ( 16 учебни седмици )
 • 30.06.2017г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
 • 30.06.2017г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )