Учебен процес

Изтегли бланка за своето разписание на часовете:
1. – 4. клас


5. – 12. клас

Забележка: Необходимо е наличието на MSOffice2010

Дневен режим:

Първа смяна                        Втора смяна

1. час  7:30 – 8:10                  1. час 13:30 – 14.10

2. час  8:20 – 9:00                  2. час 14:20 – 15:00

3. час  9:10 – 9:50                  3. час 15:10 – 15:50

4. час  10:10 – 10:50              4. час 16:10 – 16:50

5. час  11:00 – 11:40              5. час 15:00 – 17:40

6. час  11:50 – 12:30              6. час 17:45 – 18:25

7. час  12:35 – 13:15              7. час 18:30 – 19:10

Неучебни дни и ваканции през учебната 2020/2021г:

  • Есенна: 30.10 – 01.11.2020г. вкл.
  • Коледна: 24.12.2020г. – 03.01.2021г. вкл.
  • Междусрочна І-ХІI кл: 3.02.2021. вкл.
  • Пролетна за І-ХІ кл.: 03.04 – 11.04.2021г. вкл.
  • Пролетна за ХІІ кл.: 08.04 – 11.04.2021г. вкл.

Неучебни дни:

 19.05.2021г. – ДЗИ  по български език и литература

 21.05.2021г. – Втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021г. – НВО по БЕЛ за VII и X клас
18.06.2021г. – НВО по математика за VII и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната година: 04.02.2021г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

  • 14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
  • 31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
  • 14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  • 30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  • 30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)