Учебен процес

Изтегли бланка за своето разписание на часовете:
1. – 4. клас


5. – 12. клас

Забележка: Необходимо е наличието на MSOffice2010

Дневен режим:

Първа смяна                        Втора смяна

1. час  7:30 – 8:10                  1. час 13:30 – 14.10

2. час  8:20 – 9:00                  2. час 14:20 – 15:00

3. час  9:10 – 9:50                  3. час 15:10 – 15:50

4. час  10:10 – 10:50              4. час 16:10 – 16:50

5. час  11:00 – 11:40              5. час 15:00 – 17:40

6. час  11:50 – 12:30              6. час 17:45 – 18:25

7. час  12:35 – 13:15              7. час 18:30 – 19:10

Неучебни дни и ваканции през учебната 2017/2018г:

  • Есенна: 01.11 – 05.11.2017г. вкл.
  • Коледна: 23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл.
  • Междусрочна І-ХІ кл: 03.02 – 06.02.2018г. вкл.
  • Пролетна за І-ХІ кл.: 31.03 – 09.04.2018г. вкл.
  • Пролетна за ХІІ кл.: 06.04 – 09.04.2018г. вкл.

Неучебни дни:

 21.05.2018г. – ДЗИ  и НВО за 7. клас по български език и литература

 23.05.2018г. – Втори ДЗИ и НВО за 7. клас по математика

 25.05.2018г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната година:

  •  07.02.2018г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

  • 15.05.2018г.XII клас (13 учебни седмици)
  • 1.06.2018г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
  • 15.06.2018г. – V-VII клас ( 16 учебни седмици )
  • 29.06.2018г. – VIII-XI клас (18 учебни седмици )