Учебен процес

Изтегли бланка за своето разписание на часовете:
1. – 4. клас


5. – 12. клас

Забележка: Необходимо е наличието на MSOffice2010

Дневен режим:

Първа смяна                        Втора смяна

1. час  7:30 – 8:10                  1. час 13:30 – 14.10

2. час  8:20 – 9:00                  2. час 14:20 – 15:00

3. час  9:10 – 9:50                  3. час 15:10 – 15:50

4. час  10:10 – 10:50              4. час 16:10 – 16:50

5. час  11:00 – 11:40              5. час 15:00 – 17:40

6. час  11:50 – 12:30              6. час 17:45 – 18:25

7. час  12:35 – 13:15              7. час 18:30 – 19:10

Неучебни дни и ваканции през учебната 2019/2020г:

  • Есенна: 01.11 – 03.11.2019г. вкл.
  • Коледна: 21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл.
  • Междусрочна І-ХІI кл: 05.02.2020г. вкл.
  • Пролетна за І-ХІ кл.: 11.04 – 20.04.2020г. вкл.
  • Пролетна за ХІІ кл.: 16.04 – 20.04.2020г. вкл.

Неучебни дни:

 20.05.2020г. – ДЗИ  по български език и литература

 22.05.2020г. – Втори ДЗИ

 

Дни за провеждане на НВО в VII и X клас

09.06.2020г. – НВО по БЕЛ
11.06.2020г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната година: 06.02.2020г.

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

  • 14.05.2020г.XII клас (13 учебни седмици)
  • 29.05.2020г. – I-III клас (14 учебни седмици)
  • 16.06.2020г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )
  • 30.06.2020г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )