Училищен психолог

Проучва и подпомага психичното развитие и здраве на учениците; подготовката на образователен и професионален избор; адаптацията на учащите към образователната среда и различните социални системи. Осъществява диагностична дейност: диагностика на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици; диагностика на затрудненията в интелектуалната, личностната и емоционално-поведенческата сфера на учениците; идентифициране на надарени ученици, както и на ученици със специални образователни потребности; диагностика за подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците. Извършва консултативна дейност на ученици, учители и родители.

Училищен психолог в 73. СОУ:  Ева Методиева Китанова (майчинство)
Замества: Божидара Гочева