РЕ, ФЕ, АЕ

РУСКИ ЕЗИК

  • Веселин Иванов Костадинов, учител
  • Красимира Стефанова Димитрова, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Елена Владимировна Богданова, главен учител в гимназиален етап, ПКС V;
  • Светлаха Христова Станчева, учител, доктор

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

  • Галина Константинова Съртмаджиева-Пейчева, старши учител в гимназиален етап, ПКС V – ДИУУ София

Английски език

  • Светлана Любомирова Попова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V – ДИУУ София
  • Даниела Радкова Йонева – учител в гимназиален етап