Природни науки

Физика и астрономия

  • Емилия Иванова Здравкова, главен учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС I – ДИУУ София;
  • Милена Мирославова Палатова, старши учител  в гимназиален и прогимназиален етап, ПКС I – ДИУУ София;

Биология и здравно образование

  • Ирена Петрова Банчева, старши учител в гимназиален и прогимназиален етап;
  • Илияна Тодорова Добринова, учител в гимназиален етап, ПКС V;

  Химия и опазване на околната среда

  • Стефка Тодорова Петкова, старши учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език,ПКС IV – ДИУУ София
  • Цонка Минкова Радева, старши учител в прогимназиален етап;

 

География и икономика

  • Ава Уруч Джамадан, учител в гимназиален етап,
  • Калина Атанасова Ташева, учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език (по майчинство)
  • Денислав Радостинов Тодоров, учител  прогимназиален етап,