Природни науки

Физика и астрономия

  • Емилия Иванова Здравкова, главен учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС I – ДИУУ София;
  • Николай Стоев Велев, старши учител

Биология и здравно образование

  • Ирена Петрова Банчева,  учител в прогимназиален етап;
  • Илияна Тодорова Добринова, учител в гимназиален етап;
  • Нели Антониева Станчева, учител в гимназиален етап;

  Химия и опазване на околната среда

  • Стефка Тодорова Петкова, старши учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език,ПКС IV – ДИУУ София
  • Цонка Минкова Радева, старши учител в прогимназиален етап;

 

География и икономика

  • Елизабет Димитрова Бойдева, старши учител в прогимназиален етап, ПКС IV – ДИУУ София
  • Калина Атанасова Ташева, учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език.