Природни науки

Физика и астрономия

  • Емилия Иванова Здравкова, главен учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС I – ДИУУ София;
  • Милена Мирославова Палатова, старши учител  в гимназиален и прогимназиален етап, ПКС I – ДИУУ София;

Биология и здравно образование

  • Ирена Петрова Банчева, ПКС V – ДИУУ София, старши учител в гимназиален и прогимназиален етап;
  • Илияна Тодорова Добринова, учител в гимназиален етап, ПКС IV;

  Химия и опазване на околната среда

  • Стефка Тодорова Петкова, старши учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС IV – ДИУУ София
  • Красимира Димчева Александрова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II;

 

География и икономика

  • Ава Уруч Джамадан, ПКС IV – ДИУУ София, учител в гимназиален етап,
  • Калина Атанасова Ташева, учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език,
  • Денислав Радостинов Тодоров, ПКС V – ДИПКУ C3, учител  прогимназиален етап, ПКС IV,