Обществени науки

История и цивилизация

  • Недялко Петков Петков, помощник-директор по учебна дейност,  гимназиален етап;
  • Тодор Стоянов Зарков, помощник-директор по учебната дейност, гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Лиляна Хараламбиева Панова, старши учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език;
  • Елка Василева Христова, старши учител в гимназиален етап

Обществени наукиПлатон и Аристотел

  • Здравко Емилов Бешенджиев, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София
  • Цветелина Николаева Макавеева, учител в гимназиален етап