Чужди езици

НЕМСКИ ЕЗИК

 • Вероника Йорданова Петкова, учител в прогимназиален етап (по майчинство);
 • Павлина Иванова Александрова, старши учител в прогимназиален етап;
 • Антоанета Василева Джурина, старши учител в гимназиален етап;
 • Цая Николова Йолова-Гласерман, старши учител в гимназиален етап, ПКС IV;
 • Лазаринка Цветанова Хранова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Цвета Кирилова Пеева, старши учител в гимназиален етап;
 • Светлана Пейчева Паскалева, учител в начален етап І-ІV клас
 • Надя Николаева Мизова, учител в начален етап І-ІV клас, ПКС V;
 • Мария Петрова Илчева-Благинова, старши учител в начален етап І-ІV клас, ПКС IV – ДИУУ София
 • Таня Василева Халиминска, старши учител в гимназиален етап;
 • Мартина Николаева Янкова, учител в начален етап І-ІV клас
 • Дияна Димитрова Стоянова, старши учител, учител в гимназиален етап;
 • Гонсало Лопеш Де Са, учител, учител в гимназиален етап;
 • Анна Иванова Танева-Гайдаржиева, старши учител, учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Ралица Венциславова Георгиева, учител

РУСКИ ЕЗИК

 • Веселин Иванов Костадинов, учител
 • Красимира Стефанова Димитрова, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
 • Елена Владимировна Богданова, главен учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Светлаха Христова Станчева, учител, доктор

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 • Галина Константинова Съртмаджиева-Пейчева, старши учител в гимназиален етап, ПКС V – ДИУУ София

Английски език

 • Светлана Любомирова Попова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V – ДИУУ София
 • Даниела Радкова Йонева – учител в гимназиален етап