Немски език

Вероника Йорданова Петкова, учител в прогимназиален етап (по майчинство);

Павлина Иванова Александрова, старши учител в прогимназиален етап;

Антоанета Василева Джурина, старши учител в гимназиален етап;

Цая Николова Йолова-Гласерман, старши учител в гимназиален етап, ПКС IV;

Лазаринка Цветанова Хранова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;

Цвета Кирилова Пеева, старши учител в гимназиален етап;

Светлана Пейчева Паскалева, учител в начален етап І-ІV клас

Надя Николаева Мизова, учител в начален етап І-ІV клас, ПКС V;

Мария Петрова Илчева-Благинова, старши учител в начален етап І-ІV клас, ПКС IV – ДИУУ София

Таня Василева Халиминска, старши учител в гимназиален етап;

Мартина Николаева Янкова, учител в начален етап І-ІV клас

Дияна Димитрова Стоянова, старши учител, учител в гимназиален етап;

Гонсало Лопеш Де Са, учител, учител в гимназиален етап;

Анна Иванова Танева-Гайдаржиева, старши учител, учител в гимназиален етап, ПКС V;

Ралица Венциславова Георгиева, учител