Немски език

 • Вероника Йорданова Петкова, учител в прогимназиален етап (по майчинство);
 • Павлина Иванова Александрова, учител в прогимназиален етап (по майчинство);
 • Ирина Радославова Велева, учител в гимназиален етап;
 • Леман Джемалова, учител в гимназиален етап (по майчинство);
 • Антоанета Василева Джурина, старши учител в гимназиален етап;
 • Диана Ангелова Георгиева, старши учител в гимназиален етап;
 • Цая Николова Йолова-Гласерман, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Лазаринка Цветанова Хранова, старши учител в гимназиален етап;
 • Цвета Кирилова Пеева, старши учител в гимназиален етап;
 • Катя Веселинова Георгиева, старши учител в прогимназиален етап;
 • Светлана Пейчева Паскалева, учител в начален етап І-ІV клас
 • Надя Николаева Мизова, учител в начален етап І-ІV клас
 • Мария Петрова Илчева-Благинова, старши учител в начален етап І-ІV клас, ПКС IV – ДИУУ София
 • Таня Василева Халиминска, старши учител в гимназиален етап;
 • Кремена Янчева Михайлова, старши учител в прогимназиален етап;
 • Мартина Николаева Янкова, учител в начален етап І-ІV клас  (по майчинство)
 • Дияна Димитрова Стоянова, старши учител, учител в гимназиален етап;
 • Гонсало Лопеш Де Са, старши учител, учител в гимназиален етап;
 • Анна Иванова Танева-Гайдаржиева, старши учител, учител в гимназиален етап;
 • Калин Симеонов Ташев, учител в прогимназиален етап;