Начален етап

НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Радослава Иванова Найденова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Гергана Динева Шентова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Радосвета Цветанова Пенчева, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Янита Кръстева Якова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Антоанета Божанова Бобева, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София
 • Евелин Замфирова Иванова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Албена Захариева Панталеева-Кондева, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС I – ДИУУ София
 • Анелия Каменова Сенгалевич, старши учител, учител начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София
 • Катя  Георгиева Константинова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Нонка Веселинова Бановска, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС V – ДИУУ София
 • Димитрина Петрова Димитрова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Венета Иванова Ночева, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Калинка Цветанова Коцева – Шопова, старши учител начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Соня Панайотова Апостолова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Светла Ангелова Димитрова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас
 • Венета Атанасова Василева, главен учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София
 • Саша Димитрова Йосифова,  старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София
 • Радка Спасова Йорданова, старшиучител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС V

Учител-ПИГ

 • Людмила Иванова Карчева, старши възпитател
 • Татяна Христова Пешева, старши възпитател, ПКС II – ДИУУ София
 • Марина Веселинова Гобинска, възпитател
 • Мария Георгиева Абаджиева, старши възпитател – неплатен отпуск
 • Мими Иванова Котова, старши възпитател
 • Ивелина Борисова Козарова, възпитател
 • Юлия Станимирова Колева, възпитател
 • Калинка Николова Димитрова, възпитател
 • Юлияна Илиева Петрова, възпитател
 • Лидия Петрова Иванова, възпитател
 • Мирослава Трифонова Якимова, възпитател (по майчинство)
 • Цветелина Светославова Димитрова, възпитател (по майчинство)
 • Силвия Пламенова Цончева, възпитател
 • Владислава Иванова Страхилова, възпитател
 • Теодора Иванова Рачева, възпитател
 • Ивелина Балчева Михайлова, възпитател
 • Веселина МетодиеваЦветанова, възпитател
 • Татяна Любомирова Царибродска-Тодорова, възпитател
 • Евгения Антонова Заякова, възпитател