Начален етап

НАЧАЛЕН ЕТАП – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

 • Радослава Иванова Найденова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Гергана Динева Шентова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Янита Кръстева Якова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Антоанета Божанова Бобева, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София
 • Евелин Замфирова Иванова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Нонка Веселинова Бановска, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС IV – ДИУУ София
 • Ивелина Борисова Козарова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС V(майчинство)
 • Светла Ангелова Димитрова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас(заместник)
 • Венета Иванова Ночева, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС V
 • Калинка Цветанова Коцева – Шопова, старши учител начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Соня Панайотова Апостолова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС IV
 • Саша Димитрова Йосифова,  старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС II – ДИУУ София(неплатен отпуск)
 • Мими Костадинова Видинлиева, учител начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС V
 • Радка Спасова Йорданова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС IV
 • Татяна Любомирова Царибродска-Тодорова, учител начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС V
 • Теодора Иванова Рачева, учител начален етап на основното образование І-ІV клас,  ПКС V
 • Юлияна Илиева Петрова, старши учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС IV
 • Лидия Петрова Иванова, учител, начален етап на основното образование І-ІV клас, ПКС IV

Учител-ЦДО

 • Антоанета Йорданова Костадинова, старши учител, ПКС V
 • Марина Веселинова Гобинска, учител,  ПКС IV
 • Мими Иванова Котова, старши учител
 • Юлия Станимирова Колева, учител
 • Мирослава Трифонова Якимова, учител, ПКС IV
 • Цветелина Светославова Вачева, учител
 • Силвия Пламенова Цончева, възпитател
 • Евгения Антонова Заякова, възпитател,(по майчинство).
 • Весела Кирилова Иванова, учител
 • Александра Александрова Якимова, учител ЦДО, (по майчинство)
 • Катя  Георгиева Константинова, старши учител ЦДО
 • Василка Вълева Стоянова, учител
 • Инга Николаевна Маринчева, учител
 • Борис Стефанов Гъргов, учител
 • Гергана Рачева Неновска, учител
 • Мая Стефанова Стайкова, учител

Училищна среда и материална база:

 • обновяваща се училищна сграда с просторни и уютни класни стаи;
 • физкултурни салони – само за учениците от начален етап;
 • компютърни кабинети и интерактивен кабинет;
 • училищен стол и бюфет;
 • училищна библиотека;
 • две медицински сестри;
 • двама педагогически съветници;
 • асансьор и тоалетна за деца с увреждания;
 • охрана и видеонаблюдение;
 • училищно настоятелство.

Организация на учебната дейност

 • едносменен режим на обучение от първи до четвърти клас;
 • часовете започват в 8.20ч
 • възможност за целодневно обучение в държавни занимални или в платени занимални към училищното настоятелство;

 

Предимства на нашето училище:

 • висококвалифицирани начални учители;
 • високи изисквания към качеството на обучение;
 • създаване на условия за културно и интелектуално израстване на учениците;
 • специално внимание и грижи за всяко дете;
 • интензивно изучаване на немски език;
 • екипна работа по потоци и на ниво методическо обединение;
 • работа с ученици и родители в дух на сътрудничество и доброжелателност;
 • ред, традиции и добра организация.

 

Извънкласни и извънучилищни дейности

 • “зелени“ и “бели“ училища;
 • екскурзии;
 • спортни празници;
 • участие в проекти;
 • софтбол, плуване, баскетбол, волейбол, футбол, бойни изкуства, шахмат, хор, танци, модерен балет.