Математика и информатика

МАТЕМАТИКА

 

 • Ганка Симеонова Атанасова, старши учител в гимназиален етап;
 • Мария Георгиева Арнаудова, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София; неплатен отпуск
 • Даниела Веселинова Григорова Тошева, ПКС IV – ДИУУ София, старши учител в прогимназиален етап;
 • Камелия Димитрова Димитрова старши учител в прогимназиален етап, ПКС II;
 • Елисавета Иванова Стефанова, старши учител в прогимназиален етап;
 • Силвия Руменова Жекова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Евгени Димитров Стефанов, учител, в прогимназиален етап (от 4.02.2021 г.)

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Антоанета Константинова Фитнева, старши учител в гимназиален етап, ПКС I – ДИУУ София;
 • Иван Петров Богданов, старши учител в гимназиален етап;
 • Донка Стефанова Куновска, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС IV;
 • Соня Сами Комфорт-Вучкова, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС III;