Математика, ИТ и Природни науки

МАТЕМАТИКА

 • Ганка Симеонова Атанасова, старши учител в гимназиален етап;
 • Мария Георгиева Арнаудова, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София; неплатен отпуск
 • Даниела Веселинова Григорова Тошева, ПКС IV – ДИУУ София, старши учител в прогимназиален етап;
 • Камелия Димитрова Димитрова старши учител в прогимназиален етап, ПКС II;
 • Елисавета Иванова Стефанова, старши учител в прогимназиален етап;
 • Силвия Руменова Жекова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;
 • Евгени Димитров Стефанов, учител, в прогимназиален етап (от 4.02.2021 г.)

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Антоанета Константинова Фитнева, старши учител в гимназиален етап, ПКС I – ДИУУ София;
 • Иван Петров Богданов, старши учител в гимназиален етап;
 • Донка Стефанова Куновска, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС IV;
 • Соня Сами Комфорт-Вучкова, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС III;

Физика и астрономия

 • Емилия Иванова Здравкова, главен учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС I – ДИУУ София;
 • Милена Мирославова Палатова, старши учител  в гимназиален и прогимназиален етап, ПКС I – ДИУУ София;

Биология и здравно образование

 • Ирена Петрова Банчева, ПКС V – ДИУУ София, старши учител в гимназиален и прогимназиален етап;
 • Илияна Тодорова Добринова, учител в гимназиален етап, ПКС IV;

  Химия и опазване на околната среда

 • Стефка Тодорова Петкова, старши учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език, ПКС IV – ДИУУ София
 • Красимира Димчева Александрова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II;

География и икономика

 • Ава Уруч Джамадан, ПКС IV – ДИУУ София, учител в гимназиален етап,
 • Калина Атанасова Ташева, учител в гимназиален етап, преподава предмета на немски език,
 • Денислав Радостинов Тодоров, ПКС V – ДИПКУ C3, учител  прогимназиален етап, ПКС IV,