Математика и информатика

МАТЕМАТИКА

 

  • Ганка Симеонова Атанасова, старши учител в гимназиален етап;
  • Мария Георгиева Арнаудова, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Даниела Веселинова Григорова Тошева, ПКС IV – ДИУУ София, старши учител в прогимназиален етап;
  • Камелия Димитрова Димитрова старши учител в прогимназиален етап, ПКС II;
  • Елисавета Иванова Стефанова, старши учител в прогимназиален етап;
  • Силвия Руменова Жекова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  • Антоанета Константинова Фитнева, старши учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Иван Петров Богданов, старши учител в гимназиален етап;
  • Донка Стефанова Куновска, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС IV;
  • Соня Сами Комфорт-Вучкова, старши учител в прогимназиален етап,  ПКС III;