Изобразително изкуство, спорт, музика, труд

Физическо възпитание и спорт

 • Саша Расимова Керемедчиева, старши учител в прогимназиален етап, ПКС IV – ДИУУ София;
 • Анета Василева Шопова, старши учител в гимназиален етап, ПКС IV – ДИУУ София;
 • Борил Варадинов Варадинов, ПКС V – ДИУУ София, старши учител в гимназиален етап;
 • Теодора Атанасова Георгиева,  старши учител в начален етап, ПКС IV;
 • Димитринка Дакова Джахова-Маймункова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС IV;
 • Мартин Валери Петров, учител,  ПКС IV

Изобразително изкуство

 • Тихомир Иванов Тодоров, старши учител в прогимназиален етап, ПКС IV;
 • Татяна Маринова Стоянова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София

 

Музика

 • Лиляна Красимирова Стоева, учител в прогимназиален етап;
 • Владислава Руменова Илиева-Кръстева,  учител в прогимназиален етап(майчинство)
 • Йоланта Димитрова Хаджипетрова, учител в прогимназиален етап;

 

Труд и техника

 • Екатерина Георгиева Александрова, ПКС V – ДИУУ София, старши учител в прогимназиален етап;