Изобразително изкуство, спорт, музика, труд

Физическо възпитание и спорт

 • Саша Расимова Керемедчиева, старши учител в прогимназиален етап, ПКС IV – ДИУУ София;
 • Анета Василева Шопова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V – ДИУУ София;
 • Борил Варадинов Варадинов, учител в гимназиален етап;
 • Теодора Атанасова Георгиева,  старши учител в начален етап, ПКС V;
 • Димитринка Дакова Джахова-Маймункова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС V;
 • Мартин Валери Петров, учител,  ПКС V

Изобразително изкуство

 • Тихомир Иванов Тодоров, учител в прогимназиален етап, ПКС V;
 • Татяна Маринова Стоянова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София

 

Музика

 • Мария Доцова Славова, старши учител в прогимназиален етап;
 • Владислава Руменова Илиева-Кръстева,  учител в прогимназиален етап;

 

Труд и техника

 • Екатерина Георгиева Александрова, старши учител в прогимназиален етап;