Български език

  • Ракина Ирибозова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Вероника Георгиева, учител в прогимназиален етап;
  • Георги Ангелов, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;
  • Маргарита Петрова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС V;;
  • Силвия Костова, старши учител в гимназиален етап, ПКС V;;
  • Антоанета Генова, старши учите (неплатен отпуск)
  • Диана Павлова Иванова, учител
  • Наталия Александрова Илкова,  учител