Български език

  • Константина Георгиева, главен учител в гимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Ракина Ирибозова, старши учител в прогимназиален етап, ПКС II – ДИУУ София;
  • Вероника Георгиева, учител в прогимназиален етап (по майчинство);
  • Георги Ангелов, старши учител в гимназиален етап;
  • Маргарита Петрова, старши учител в прогимназиален етап;
  • Силвия Костова, старши учител в гимназиален етап;
  • Антоанета Генова, старши учител в прогимназиален етап;
  • Анна Велковска, помощник-директор по учебна дейност, гимназиален етап;
  • Ина Живкова Атанасова, учител
  • Диана Павлова Иванова, учител