Гимназиален етап

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Двусменен режим на обучение;

 • първи срок – втора смяна(часовете за започват в 13,30 часа и са с продължителност 40 минути);
 • втори срок – първа смяна(часовете за втора смяна започват в 7,30 часа и са с продължителност 40 минути;

Междучасията са с продължителност 10 минути;

Голямото междучасие е след третия учебен час и е с продължителност 20 минути;

Първият профилиращ предмет е немски език;

Учениците от 10., 11. и 12. клас се делят на групи по немски език, които са с една повече от броя на паралелките. По този начин броят на учениците в групите е по-малък от този в паралелките, което е предпоставка за по-качествено обучение;

Броят на часовете по немски език в 8. клас седмично е 18;

Броят на часовете по немски език в 9. клас седмично е 6,5;

Броят на часовете по немски език в 10., в 11. и в 12. клас седмично е 7 часа;

Вторият профилиращ предмет е руски, френски или английски език;

Изучаването на втория профилиращ предмет започва в 9 клас с 4 часа седмично;

В 10. клас броят на часовете по втория профилиращ предмет седмично е 4 ;

В 11. и 12. клас броят на часовете по втория профилиращ предмет седмично е 5;

Третият профилиращ предмет е математика, БЕЛ или биология;

 • Като трети профилиращ предмет, математика се изучава в 11. клас с 4 часа седмично, а в 12. клас- с 6 часа седмично;
 • Като трети профилиращ предмет, БЕЛ се изучава в 11. и в 12. клас с 5 часа седмично;
 • Като трети профилиращ предмет, биология се изучава в 11. и в 12. клас с 4 часа седмично;

Четвъртият профилиращ предмет е физика, история, химия или БЕЛ;

 • Като четвърти профилиращи предмети, физиката, химията и БЕЛ се изучават в 12 клас с 4 часа седмично, а историята- с 5 часа седмично;

В 12 клас от часовете за ЗИП или СИП се дават по два часа седмично за информатика и информационни технологии;

За приетите след 2010/2011 уч. година в 12. клас, вместо четвърти профилиращ предмет учениците изучават три часа седмично предмет избран от тях в края на 11. клас;

В края на 12 клас учениците се явяват на две задължителни матури, едната по БЕЛ, а другата по предмет, избран от тях.

 

ПРЕДИМСТВА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Висококвалифицирани преподаватели;

Високи изисквания към качеството на обучение;

Профилирано обучение;

Работа с ученици и родители в дух на сътрудничество;

Ред, традиции, добра организация.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

 • Спортни празници;
 • Екскурзии;
 • Участие в проекти;
 • Баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика и др.;
 • Разнообразни дейности в ученически клубове;

 

Ние се стремим нашите ученици:

да израстват като личности и бъдещи лидери с високо гражданско съзнание, ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и водени от идеалите на демокрацията да са посланици на училищните ценности –

ОТГОВОРНОСТ, ЧЕСТ и УВАЖЕНИЕ