Alumni

Програмата „Alumni“ на 73 СУ представлява база данни с информация относно специалностите и местоположението, които бивши възпитаници са избрали, за да продължат своето образование. Идеята е да се улесни потока на информация между настоящи и бивши ученици с цел взаимопомощ, подкрепа и професионална ориентация. Базата данни може да се достигне чрез следния линк.

(За да добиете достъп до базата данни е необходимо да въведете паролата „alumni73“.)