Контакти

73. СУ

с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 

ул.Георги Измирлиев 2
жк.Гоце Делчев
София-град 

Виж: Карта
e-mail:
sou73vg@abv.bg

 Транспорт:               

 • Автобуси: 73, 74, 76             
 •  Тролей: 8             

                   Спирка „29ДКЦ“            

Директор Иван Петков. Приемно време:

 •  Вторник: 11:00-12:00 часа
 • Четвъртък: 14:30 – 15:30 часа

Недялко Петков – зам.директор учебната дейност

Приемно време:

 • Понеделник: 13:30 – 18:00
 • Вторник: 8:00 – 12:30
 • Сряда: 8:00 – 12:30
 • Четвъртък: 13:30 – 18:00
 • Петък: 07:30 – 12:30
Виолета Милова зам.директор учебната дейност

 

Приемно време:

 • Понеделник: 08:00 – 12:30
 • Вторник: 13:30 – 10:00
 • Сряда: 08:00 – 12:30
 • Четвъртък: 08:00 – 12:30
 • Петък: 13:30 – 18:00
Венета Василева зам.директор учебната дейност Приемно време: 13:30-17:30
Стефка Константиновазам.директор(администр. дейност), 02/859 95 10

Димитър Стоянов Димитров,

зам.директор(администр. дейност)
Приемното време за учители, ученици и външни лица е всеки работен ден от:

 • 9:00ч. – 12:45ч. и 13:15 – 16:30
Райна Павлова – Администратор БД Приемно време:10:00ч.-16:00ч.
Златинка Гавазка  секретар, 02/859 95 10 Приемното време на техническия секретар       за учители, ученици и външни лица е всеки работен ден от:

 • 9:00ч. – 12:45ч.;
 • 13:15ч. – 16:30ч.
Силвия Фъртункова – счетоводител


Геновева Василева – непедагогически специалист, касиер-домакин

Красимира Величкова– библиотекар