eTwinning

Партньори по проекта:

България – 73. СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ , София

Франция – Гимназия „Жул Верн“, Лимур-ан-Урпуа

ВОДА – EAU – WATER  

Партньорска програма за между училищен обмен

Секторна програма ETwinning

Кратко описание на проекта: Педагогически дейности, свързани с темата за опазване на околната среда и водата. Обмен  с настаняване в семейства между двете училища.

План на проекта

Първа среща: Париж 28.09.2012г.

Галина Пейчева-координатор на проекта от 73 СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ , София

Лоранс Алтибели– координатор на проекта от  Гимназия „Жул Верн“, Лимур-ан-Урпуа

Дейности: Организиране на проекта, уточняване на заглавие,календарен план, педагогически дейности, планиране на мобилността.

Период на работа по проекта:

  • Първи етап: октомври 2012-май 2013
  • Втори етап: 18-25 май 2013 среща във Франция
  • Трети етап: септември 2013 среща в България

Процедура на работа:

  1. Регистрация на координаторите в програмата Etwinning
  2. Регистрация на проекта
  3. Регистрация на учениците от двете училища, желаещи да участват в проекта в Etwinning

През месец май 2013г. 11 ученика  от 11г клас на   73 СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“  осъществиха ученически обмен с ученици от  гимназия „Жул Верн“ в град  Лимур-ан-Урпуа,  Франция в рамките на Партньорска програма за междуучилищен обмен и секторна програма Etwinning към европейските образователни програми. Учениците от България бяха настанени във френски семейства. Те направиха интересни презентации на френски език  пред френските си съученици и  се запознаха с училищния  живот в гимназия  „Жул Верн“. През дните на престоя си, посещаваха занятия и работиха върху проекта съвместно с френските си партньори. Заедно  направиха посещения на Версай и Франс миниатюр. Българските ученици присъстваха на театрална постановка на гимназията и активно се включиха в спортни мероприятия.

Снимки от посещението в Париж