eSchools4S

През 2014г. учители от 73. СУ „Владислав Граматик” се включиха в международен проект Електронно училище за устойчиво развитие на страните от Дунавския регион (eSchool4S).Logo_eSchool4S

Какво е eSchool4S?

Основна идея на eSchool4S е да се създаде мултинационална мрежа с участието на заинтересовани страни от сектора на образованието, институции за обучение на учители, училища, учители и ученици за съвместно разработване, тестване, демонстриране и разпространението на иновативни концепции за електронно обучение в средните училища в страните от региона на река Дунав.

Обект на специално внимание на проекта е Образование за устойчиво развитие (ОУР) в съответствие с европейските стратегии и политики:

*     The EU Strategy for the Danube Region

*      Europe 2020 initiative – Energy 2020

Повече информация:

Официален web сайт България

Официален web сайт Европа