Erasmus+

Нови промени на планувани активности С2 и С3
по проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“
Във връзка с продължаващата пандемия с COVID-19 и наложените ограничения в трите държави участващи в проекта, дейностите по C2 и C3 се отлагат за неопределено време.


Промени на планувани активности С2 и С3 по проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“

Във връзка с пандемията с COVID-19 и наложените ограничения,
дейностите по C2 и C3 се преместват както следва:
– C2 през октомври 2020 и
– C3 през февруари 2021


Щастливи сме да споделим, че проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229, е вече в ход.

Дванадесет ученици от 11.клас на нашето училище взеха участие в първата планувана мобилност, проведена в гр.Гелзенкирхен, Германия на тема „Индустрията култура ли е? Как историята на минното дело влияе върху културата в района на Ruhr? „Is industry culture? How does the history of mining affect the culture in the Ruhr-Area?“.

В мобилността взеха участие партньорите от Португалия и Германия.

Следвайки целта на проекта „Местните обичаи и как се отразява процесът на глобализацията върху тях“, учениците от всяко училище направиха презентация на културното наследство на своята страна. Те посетиха значими примери на културната промяна в региона и имаха шанса да се запознаят с историята на паметниците, тяхното значение и принос за местното общество. По време на тази мобилност, бяха изработени и представени за гласуване предложения за лого на проекта.

Вярваме, че работата в екип и мултикултурна среда допринася за по-доброто разбиране, ползотворно бъдещо сътрудничество и солидарност на участиците в него.

18.12. 2019 г.

Презентация


 

Спечелен проект по програма Еразъм+

Щастливи сме да споделим, че за поредна година 73.СУ спечели финансиране за работа по проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229.

Координатор на проекта ще бъде 73.СУ. Другите две училища партньори са от Португалия и Германия.

Заглавие на проекта – „Локус“, „ Местни култури –

 ще изчезнат ли?”

Проектът има за цел да анализира значението на местните обичаи във всяка от страните и как се отразява процесът на глобализацията върху тях. Проектът ще се осъществи в рамките на 2 години.

Учениците ще работят по темата за културното наследство, развивайки своите презентационни умения по чужд език и работа в екип в мултикултурна среда.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по прое

кта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР), е в резултат на усилията на г-н Гонсало Лопес Де Са – учител по немски език в училището и съветник по Немска езикова диплома (Deutsche Sprachdiplom).

Ноември 2019 г.