Building Cultural Bridge of Friendship

Проект Building Cultural Bridge of Friendship по програма Коменски.

Партньори на 73 СОУ са училища от Португалия, Полша, Гърция и Турция. Сформирани са малки групи от учители и ученици, които работят по следните теми:

  • Народни обичаи и традиции
  • Народна музика
  • Народни танци
  • Национална кухня  и др.

Продуктите от тези дейности се представят в страните-партньори, като пътуванията се финансират от проекта.

За повече информация и за включване в проекта се обръщайте към координатора г-жа Елизабет Бойдева – 219 каб.